120x1600

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 30.000 ανέργους- Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις (προκήρυξη)

Ξεκίνησε ήδη και λήγει τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο http://www.voucher.gov.gr για όσους ανέργους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση Voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε χθες από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά μπορεί να καταλήξει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει τα εξής:
*Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
*Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις. Οι πρώτες 200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και οι υπόλοιπες 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύναται να επιχορηγηθούν.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της συγκεκριμένης δράσης. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει τον κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 108 εκατ ευρώ. Η Επιταγή Εισόδου αντιστοιχεί σε ποσό 1.080 ευρώ το άτομο, προς τους παρόχους κατάρτισης για θεωρία και πρακτική άσκηση. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.380 ευρώ το άτομο στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι μηνών το λιγότερο.
Επίσης παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση, όσο και για την πρακτική άσκηση.Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 2.070 ευρώ πρακτική άσκηση). Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 ευρώ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 1.800 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης).
Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καταβάλλονται από τον πάροχο κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης είτε της θεωρητικής κατάρτισης, είτε της πρακτικής άσκησης. Η δράση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.06.2016.
Κάθε άνεργος που θα εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων δικαιούται μια προσωπική επιταγή εισόδου για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με την οποία θα λάβει υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης. Επίσης, αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης, το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμεί.

Μέσω της Επιταγής, ο πάροχος κατάρτισης θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στον καταρτιζόμενο. Το αργότερο δύο μήνες μετά την εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιταγή εισόδου. Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική υποβολή της υπογεγραμμένης σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση.
Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΓΓΔΚΑΠ θα υπάρξει ξεχωριστή προκήρυξη για κάλυψη 8.000 θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο, τον Σεπτέμβριο. Οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική άσκηση ανέργων, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν μείωση προσωπικού για όσο διάστημα διαρκεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.
Η επιλογή και η εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει τον εξής κριτηρίων:
*Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
*Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, οικονομικού έτους 2014.
*Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις. Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 90 μόρια.
Οι μη επιλεγέντες άνεργοι έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός 10 ημερών από την δημοσίευση του Μητρώου Ωφελούμενων. Το αργότερο είκοσι μέρες μετά την υποβολή των αντιρρήσεων, θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή να αποφανθεί γι’ αυτές.
 Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

15 σημάδια του καλοκαιριού που δείχνουν ότι μεγάλωσες

Το καλοκαίρι είναι ίσως ο πιο αυστηρός δείκτης της ηλικίας σου. Εκτός κι αν είσαι από εκείνους που στα 45 τους φέρονται ακόμα σαν 18χρονοι.
Τον χειμώνα το μασκαρεύεις κάπως. Κάτι αποφεύγεις να πας στο χιονοδρομικό, οι ζεστές σοκολάτες δεν ξοδεύουν καθόλου από την stamina, περνούν απαρατήρητα τα σημάδια της κόπωσης εκτός κι αν φυσικά βρεθείς ενώπιον κάποια δραστηριότητας. Αλλά το καλοκαίρι; Οι δοκιμασίες είναι πανταχού παρούσες κι εσύ φροντίζεις κάθε φορά ότι ακολουθείς με μαθηματική ακρίβεια (με γεωμετρική πρόοδο μη σου πω) την πορεία προς εκείνο τον μαγικό κόσμο των μεσηλίκων.
Εντάξει, μπορεί στα 25 σου, τα 30 σου και τα 35 σου αυτές οι κατηγορίες να είναι λίγο υπερβολικές αλλά πες μου εσύ ποια από τα παρακάτω σημάδια δεν είδες στο δικό σου καλοκαίρι; Αν δεν είδες ούτε ένα από αυτά και είσαι άνω των 25, απλά συγχαρητήρια.
Τα σημάδια του καλοκαιριού που δείχνουν ότι σε παίρνουν σιγά σιγά τα χρόνια είναι τα εξής:
Το δεύτερο μαγιό. Για να αλλάξεις μετά την παραλία με το γνωστό σύστημα κρατάω πετσέτα τυλιγμένη γύρω μου και αποτελώ θέαμα για τουλάχιστον 3 λεπτά για κάτι που μια κοπέλα θα έκανε σε 20 δεύτερα. Παλιά δεν κρύωνε η κοιλίτσα σου. Βασικά παλιά δεν σε ένοιαζε να πάρεις δεύτερο μαγιό. Κάποτε θα στεγνώσεις.
Φέτος δεν θα πηδήξεις από τον βράχο. Δεν σου φαίνεται πιο ψηλός. Όχι, δεν θα παραδεχόσουν ποτέ ότι είσαι πια πολύ μεγάλος για να πηδήξεις από 3 – 5 – 7 – 10 μέτρα. Απλά δεν έχεις όρεξη να το κάνεις. Δεν σε ευχαριστεί πια αυτό το κενό στο στομάχι όταν πέφτεις. Το μόνο κενό στο στομάχι είναι αυτό πριν την τυρόπιτα.

  Κάθεσαι ολοένα και περισσότερο στον ίσκιο. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι δικαιολογία. Ο ήλιος δεν έχει αλλάξει, εσύ άλλαξες και οι αντοχές σου στον ήλιο δεν είναι ακόμα οι ίδιες. Εκεί που παλιότερα έλιωνες στον ήλιο από τις 12 μέχρι τη δύση, τώρα κυνηγάς τη σκιά από την ομπρέλα σου. Μία τακτική που εφαρμόζω εγώ, με προφανέστατες αρνητικές συνέπειες για το δέρμα μου, είναι να κάθομαι τόσες ώρες στον ήλιο που να παθαίνω ανοσία. Μην το δοκιμάσεις.
Είσαι στην παραλία από τις 12. Για να μην σου πω στις 11. Το οποίο αν υπολογίσεις χουζούρεμα, πρωινό και μετακίνηση σημαίνει ότι ξύπνησες κατά τις 9-10, άρα δεν βγήκες. Κανείς δεν πίστεψε ότι γύρισες στις 6 και ξύπνησες μετά από 4 ώρες για να μην χάσεις τον ήλιο. Κοιμήθηκες νωρίς και πήγες για μπάνιο νωρίς.
Παίζεις με παιδάκια στην παραλία. Των φίλων σου, της αδερφής σου, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έφτασες στην ηλικία που ο περίγυρός σου περιλαμβάνει και γονείς. Κι έτσι κάνεις ένα μικρό test drive για εκείνη τη μέρα που θα πας τα δικά σου παιδιά στην παραλία. Εκτός κι αν το κάνεις για τις ωραίες μαμάδες της παραλίας. Αλλά τα 'χουμε ξαναπεί. Όχι μάνες παιδιά.

  Το μπάνιο γίνεται σε δύο δόσεις. Κι όχι επειδή αποφάσισες να εξερευνήσεις άλλη μια παραλία αλλά γιατί χρειάζεσαι μια σιέστα το μεσημέρι, εκείνη την ώρα που βαράει πολύ ο ήλιος. Ξέρεις ποιος άλλο το κάνει αυτό ε; Οι γονείς σου. Και ξέρεις τι είναι οι γονείς σου ε; Μεγάλοι.
Το γλυκό μετράει ως έξοδος. Δεν είναι έξοδος. Με όσο ρούμι κι αν έχουν καταβρέξει τον μπαμπά που έχεις παραγγείλει στην πλατεία της Χώρας. Δεν έχει σημασία αν είσαι με φίλους ή με το κορίτσι σου. Έξοδος σημαίνει ποτό κι αν εσένα η ιδέα σου της εξόδου είναι βόλτα στα πλακόστρωτα και γλυκό, μάλλον έχει μεγαλώσει λιγάκι. (Καλά, στο συγκεκριμένο θέμα σάς γλεντάω όλους με τις δύο εξόδους για ρυζόγαλο που έκανα την περασμένη βδομάδα στην Κορρησία).
Το ψυγείο για την παραλία. Ή μάλλον το περιεχόμενό του. Παλιά δεν έπαιρνες ψυγείο. Κι αν έπαιρνες είχες μέσα σωστά πράγματα. Μπίρες, νερά και μερικά φρούτα. Τώρα έχεις τοστάκια για τη λιγούρα. Και μερικά μπισκότα για την επόμενη λιγούρα. Κι ίσως ένα γλυκάκι για το απόγευμα. Τσάι, χυμό, αναψυκτικά και Radler. Οι μπίρες κλαίνε γοερά στα ράφια των mini market.

  Το camping σού μοιάζει τόσο μακρινό όσο οι Πανελλήνιες. Η αλήθεια είναι ότι αν δουλεύεις 50 εβδομάδες, τις 2 που θα φύγεις το καλοκαίρι σπάνια θες να τις περάσεις σε σκηνή. Εκτός κι να είσαι 22. Άντε, 26.
Πας μόνο σε οργανωμένες παραλίες. Είτε γιατί έχεις παιδιά είτε γιατί θέλεις τις ανέσεις σου. Και αφήνεις τις ερημικές παραλίες για εκείνους που έχουν ακόμα κουράγιο για τον χωματόδρομο, το μονοπάτι και το ανελέητο ψήσιμο στον ήλιο.
Η μπάλα όσο πάει μικραίνει. Ξεκίνησε ως μπάλα ποδοσφαίρου, συνέχισε ως μπάλα βόλευ και της έριχνες και καμιά κλωτσιά στη θάλασσα και τώρα κυκλοφορεί μόνο σε μέγεθος τένις. Οι ρακέτες είναι ευτυχώς για κάθε ηλικία. Αν δεν φοβάσαι ότι θα σε πουν παππού, παίρνεις και boules και παίζεις.
 
Έχεις σταματήσει να τρως πολλά σουβλάκια στα νησιά. Κάποτε τέλειωναν τα λεφτά και έτρωγες μόνο σουβλάκια. Ή βασικά κάποτε είχες όρεξη για σουβλάκια, δεν είχες χρόνο για ταβέρνες. Τώρα θες την άνεσή σου, το πιάτο σου, το κρασί σου και μια καρέκλα για 2-3 ώρες μέχρι να πας για σιέστα.
Κοιμάσαι 9ωρο στο νησί. Αυτό είναι διακοπές, δεν διαφωνώ αλλά για πες μου εσύ αν κοιμόσουν πάνω από 6-7 ώρες στις διακοπές με τους φίλους σου πριν μερικά χρόνια. Με την κοπέλα σου μπορεί και να την έριχνες τη μεγάλη τούφα αλλά με τους φίλους σου δεν υπήρχε περίπτωση να κοιμηθείτε τόσες ώρες.
Προτιμάς το σαλόνι από το κατάστρωμα. Εκεί με το air condition στους -5 και τις οικογένειες να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πιτσιρίκια τους. Αντί να είσαι στο κατάστρωμα να σε χτυπάει η αλμύρα. Γέρασες μωρέ.

  Δεν ξέρεις τα μισά από τα τραγούδια που ακούς τριγύρω. Και εντάξει, το ένα το πέτυχες σε μια διαφήμιση και σου έμεινε. Στα υπόλοιπα όμως στέκεις αμήχανος κοιτώντας τα πιτσιρίκια να τραγουδάνε και αποσύρεσαι σε εκείνο το bar στο νησί που παίζει 90s για να διασώσεις την όποια υπερηφάνεια σού έχει απομείνει.
ΠΗΓΗ : oneman.gr

Τα πρώτα δεδομένα από τις ανασκαφές στην Αμφίπολη – Τι «είδε» η μικροκάμερα

10381988_838797512805029_3789147858275156216_n


Τα πρώτα δεδομένα από το εσωτερικό του τεράστιου ταφικού μνημείου που ανακαλύφθηκε στην Αμφίπολη έχουν ξεκινήσει να έρχονται στη δημοσιότητα.
Ένα μεγαλοπρεπές δώμα στο εσωτερικό του τάφου και διάφορες επιχωματώσεις είδε η υπεύθυνη για τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αμφίπολη, Κατερίνα Περιστέρη. Με τη βοήθεια μικροκάμερας μπόρεσε να «εισχωρήσει» στα άδυτα του τάφου και να καταγράψει τα πρώτα ευρήματα.
Ωστόσο, ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι πρόκειται να ανακαλυφθεί θα δώσουν οι αρχαιολόγοι σε περίπου 20 ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο τοίχοι χωρίζουν τους επιστήμονες από την είσοδο του τάφου, με τον καθαρισμό της εισόδου να διαρκεί δύο με τρεις εβδομάδες. Όμως, ουδείς μπορεί να γνωρίζει τον ακριβή χρόνο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω του βάρους των τριών τόνων που ζυγίζουν οι δύο Σφίγγες.
Η είσοδος της ταφικής περιβόλου στον λόφο Καστά καλύφθηκε με ειδικά σκέπαστρα, προκειμένου να προστατευθούν τόσο οι Σφίγγες όσο και οι αρχαιολόγοι από την υπεριώδη ακτινοβολία αλλά και τα περίεργα βλέμματα των επισκεπτών, οι οποίοι προσπαθούν να δουν τα σπάνια ευρήματα ακόμη και με ειδικούς τηλεσκοπικούς φακούς.
Όπως αναφέρει το «Βήμα», η κα Περιστέρη κατόρθωσε με μικροκάμερα να δει μέσα στον τάφο από μικρή εσοχή στα δεξιά της εικόνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την Τετάρτη οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό ψηφιδωτό δάπεδο που οδηγεί στην είσοδο, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκονται κοντά στο να ανοίξουν τον τάφο.
Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο τύμβος αυτός μπορεί να έχει συληθεί από τυμβωρύχους, ενδεχομένως κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τότε τα ευρήματα πιθανόν να είναι «φτωχά». Η μόνη ελπίδα είναι να κατέρρευσε η οροφή πριν μπουν τυμβωρύχοι. Στην περίπτωση αυτή, το έργο των αρχαιολόγων θα είναι μακρύ και δύσκολο, ωστόσο θα έχουν μπροστά τους ανέγγιχτα τα πραγματικά ευρήματα.
Όπως αναφέρει το «Έθνος», η ανασκαφική ομάδα έχει σκάψει σχεδόν ολόκληρη την ταφική οδό, πλάτους 4,5μ., και έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής 13 σκαλοπάτια που οδηγούν κατηφορικά στην είσοδο. Η διερεύνηση του δρόμου συνεχίζεται μέχρι να φθάσουν στο «παρθένο», δηλαδή στο απάτητο και μη αναμοχλευμένο έδαφος. Τι μπορούν να βρουν εκεί; Κατάλοιπα («σκουπίδια») από διαβάτες που τον περπάτησαν αλλά και υπολείμματα από την ταφική πυρά του νεκρού ή σπασμένα κεραμικά. Αν βρεθούν στοιχεία από τα πρώτα, θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του νεκρού.
Τα δεύτερα θα καθοδηγήσουν τους επιστήμονες στη χρονολόγηση του τάφου. Όταν η ανασκαφή στο σημείο εκείνο ολοκληρωθεί ή και ταυτόχρονα με τη συνέχισή της, θα πρέπει να διαλυθεί με ανασκαφικό τρόπο ο τοίχος που εντοπίσθηκε, ο οποίος έχει κατασκευαστεί μετά την ταφή του νεκρού και προστατεύει το οικοδόμημα. Η διάλυση γίνεται πέτρα πέτρα και κάθε κομμάτι καταγράφεται, σχεδιάζεται, παίρνει αρίθμηση και τεκμηριώνεται. Με την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του τοίχου αρχίζει το επόμενο βήμα. Αν δεν υπάρχει από πίσω κάποιο άλλο κατασκεύασμα, τότε οι ανασκαφείς αναμένεται να βρεθούν μπροστά στην είσοδο, την οποία θα πρέπει να ανοίξουν και πάλι με ανασκαφικό τρόπο. Δηλαδή με προσοχή, καταγραφή, τεκμηρίωση και αρίθμηση.
Μια γεωφυσική διασκόπηση που έχει γίνει δείχνει ότι στο εσωτερικό υπάρχουν τρεις χώροι. Το χειρότερο σενάριο είναι να έχει καταρρεύσει η οροφή και να έχει γεμίσει όλος ο χώρος με τόνους χώματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει η μεταφορά του με προσοχή, διότι ενδιάμεσα είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποια κτερίσματα.
Αν δεν έχει πέσει χώμα και οι χώροι είναι άδειοι, οι αρχαιολόγοι -τηρώντας πάντοτε την αρχαιολογική δεοντολογία- θα φωτογραφίσουν, θα αποτυπώσουν και θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Τότε θα διαπιστώσουν αν είναι ασύλητος ή όχι. Ωστόσο, ακόμη κι αν προκύψει ότι είναι, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν απομακρυνθεί σημαντικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιστήμονες θα πρέπει να στηριχθούν σε ό,τι καταφέρουν να βρουν. Χωρίς να αποκλείεται να εντοπισθεί και επιγραφή που να λέει «Χ (στη γενική) ειμί».
Αν δεν έχει συληθεί, που είναι και το καλύτερο και πιο αισιόδοξο σενάριο, τότε με βάση τον σκελετό ή τους σκελετούς, το φύλο, την ηλικία, το ύψος του νεκρού, τα κτερίσματά του και τα αγγεία που θα τον συνοδεύουν, η διαπίστωση της ταυτότητας έρχεται πιο κοντά.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν όλα πάνε κατ” ευχήν, έχουμε μπροστά μας αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες ώσπου να ανοίξει ο τάφος.
pentapostagma.gr 

 

Δείτε μας στο Facebook