120x1600

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Φάρμακα στα σούπερ μάρκετ;Να μην εκπλαγείτε καθόλου εάν δείτε σε μερικούς μήνες την ασπιρίνη να πωλείται στην τιμή των… 3 ή των 5 – 6 ευρώ το κουτάκι! Να μην εκπλαγείτε καθόλου εάν δείτε σε μερικούς μήνες το depon και το panadol να παίρνουν την άγουσα σε τιμές τις οποίες δεν φαντάζεστε ακόμη!
Γράφει ο Βασίλης Βενιζέλος
Φυσικά, να μην εκπλαγείτε καθόλου εάν σε μερικούς μήνες δείτε… 1.200 περίπου φαρμακευτικά σκευάσματα να πωλούνται και από τα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε τιμές ασύλληπτες για τα σημερινά δεδομένα!
Πρόκειται για όλα τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ), καθώς και όλα τα τιμολογημένα και αδειοδοτημένα, αλλά μη αποζημιούμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα.
Μετά από επίμονο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας και σχετική αποδοχή του αιτήματος από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συμφώνησε τελικά την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου τα συγκεκριμένα 1.200 φαρμακευτικά σκευάσματα να “περάσουν” ως… εμπορεύματα στην αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου, ασφαλώς, να τεθούν υπό το καθεστώς της πλήρους απελευθέρωσης των τιμών τους, αλλά και των δικτύων διανομής τους!
Πρόκειται για “κόλπο” το οποίο δεν εντάσσεται στα “ενδιαφέροντα” της τρόικας, καθώς η τελευταία επιδιώκει μεν την περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμακευτικών σκευασμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, αλλά και την πλήρη απελευθέρωση των τιμών για τα ΜΥΣΥΦΑ…
Εάν σκεφθεί κανείς, μάλιστα, ότι η εξαίρεση σημαντικών φαρμακευτικών σκευασμάτων από την θετική λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων και η αντίστοιχη ενίσχυση της αρνητικής λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων είναι διαρκής και “αιματηρή” για τους ασφαλισμένους, μην εκπλαγείτε εάν δείτε σε μερικούς μήνες τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη να δίνει “εξηγήσεις” για την αδυναμία χρονίως πασχόντων ασφαλισμένων να προμηθευθούν τα απαραίτητα συνοδά για την χρονία πάθησή τους φαρμακευτικά σκευάσματα, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών τους στα ύψη!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.4news.gr

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

anergoi-oaed
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν προσλάβει ανέργους με τις «επιταγές εισόδου για άτομα έως 29 ετών»
Ξεκινά στις 30-12-2013 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» με σκοπό τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι περιφέρειες της χώρας που συμπεριλαμβάνονται στους ¶ξονες Προτεραιότητας 7 και 8. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία,
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στους δικαιούχους αυτούς.
Επίσης δικαιούχοι είναι και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη προσλάβει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι ενταγμένοι: α) στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» και β) στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» που προσλαμβάνονται την επόμενη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Επίσης ωφελούμενοι είναι και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ¤ την ημέρα και για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών στο ποσό των 18, την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 10.200.000 Ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : newsbeast.gr

Φορολογική λαίλαπα απο τις αρχές του 2014

Τα χειρότερα δυστυχώς δεν έχουν έρθει, αλλά έρχονται από τον 2014 με έναν καταιγισμό φόρων  που επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών για να ισοπεδώσει την κοινωνία και να κατάσχει τις περιουσίες των πολιτών.
Συνολικά 13 αλλαγές στη φορολόγηση θα τεθούν σε ισχύ, από την πρώτη ημέρα του 2014, με στόχο η Εφορία και τα δημόσια ταμεία να εισπράξουν περί τα 45,6 δισ. ευρώ από περίπου 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Με δυο λόγια στα “σχέδια” του υπουργείου προβλέπεται αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη φορολογία κατά 1,25 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Νέων», στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος πέρασε τις προηγούμενες ημέρες από τη Βουλή και έπονται αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με κατάργηση του αφορολόγητου για όλους και διαφορετικές κλίμακες για εισοδήματα από μισθούς-συντάξεις, ελεύθερα επαγγέλματα και ενοίκια.
Αναλυτικά οι 13 αλλαγές στη φορολόγηση έχουν ως εξής:
- Τέλος το αφορολόγητο για μισθωτούς – συνταξιούχους
- Ξεχωριστή κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες
- Τέλος στις φοροαπαλλαγές
- Αυτοτελής φορολόγηση ενοικίων
- Αύξηση φόρων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Τήρηση βιβλίων για αγρότες
- Συνέχεια συλλογής αποδείξεων
- Επιβολή φόρου από το πρώτο τετραγωνικό για κάθε ακίνητο
- Συμπληρωματικός φόρος για περιουσίες άνω των 300.000 ευρώ
- Φόρος υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων και μετοχών
- Μείωση στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων στο 3%
- Επιστροφή του πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων
- Πρόστιμα «φωτιά» για φορολογικές παραβάσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές και «Μεγάλος Αδελφός» για τις καταθέσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : defencenet.gr

«Η πιο χρεωμένη χώρα της ΕΕ θα ασκήσει και προεδρία;»


Ας είναι καλά η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που τους έχει δώσει το θάρρος να έχουν τις εξωφρενικές απαιτήσεις που έχουν, που αναγκάζει την Ελλάδα, με την προσκόλλησή της στο Μνημόνιο,
να μένει και να πνίγεται εντός ευρωζώνης για χατήρι και μόνο των Γερμανών - ενώ μπορούμε κάλλιστα να πούμε ένας λεβέντικο κι ωραίο "Αντίο σας" και στο ευρώ και στην ΕΕ και σε όλους τους... 
Ας είναι καλά ο πρωθυπουργός που καμαρώνει που ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ... Ορίστε το "ευχαριστώ" των "φίλων" του Γερμανών. 
Αλλά υπάρχει κανείς να τους πει: "Εσείς κύριοι μας κρατάτε με το ζόρι εντός ΕΕ και μάλιστα στην προεδρία! Δεν την ζητήσαμε κιόλας...";
Νέο προκλητικό άρθρο για την κατάσταση στην Ελλάδα και την ικανότητά της να διαχειριστεί την επικείμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει σήμερα, Κυριακή, η γερμανική εφημερίδα Bild.
«Θα τα καταφέρουν πραγματικά οι Έλληνες;» είναι ο τίτλος του σχετικού άρθρου με τον συντάκτη του να αναρωτιέται στις πρώτες σειρές: «Η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ και επίκεντρο της ευρωκρίσης, διασωθείσα από την χρεοκοπία με δάνεια δισεκατομμυρίων,
για πολλά χρόνια ανίκανη για μεταρρυθμίσεις και πρακτικά σε όλες τις στατιστικές της οικονομίας και της αγοράς εργασίας αφημένη πίσω από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη - ειδικά η Ελλάδα, θα ασκήσει από τον Ιανουάριο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα λειτουργήσει ως πολιτικό πρότυπο;» 
Προς υποστήριξη των επιχειρημάτων του υπενθυμίζει, δε, παλαιότερη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα στη «Welt am Sonntag»,
με την οποία αναγνώριζε τις αμφιβολίες που εκφράζονται σε διάφορα κράτη-μέλη και διαβεβαίωνε: «θα είμαστε έντιμοι διαμεσολαβητές και για έξι μήνες να ξεχάσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα».
Παρόλα αυτά η εφημερίδα δεν παραλείπει να επισημάνει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι κρίσιμη και να τονίσει ότι η Προεδρία θα είναι «σπαρτιάτικη» σε ό,τι αφορά τα έξοδα. 
Παράλληλα επισείει τον κίνδυνο διαδηλώσεων, όταν θα γίνονται συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών στην Αθήνα. «Οι συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών στην Αθήνα υπάρχει απειλή να είναι δακτυλοδεικτούμενες.
Η στενοχώρια για την επιβολή λιτότητας από τις Βρυξέλλες, για την οποία θεωρούν υπεύθυνη κυρίως τη γερμανική κυβέρνηση είναι πολύ βαθιά για πολλούς Έλληνες.
Γι αυτό και προσφέρονται οι μη αγαπητοί υπουργοί Οικονομικών ως εύκολος στόχος για νέες μαζικές διαδηλώσεις, μιας και αναμένονται περαιτέρω περικοπές δισεκατομμυρίων στο ελληνικό κοινωνικό σύστημα» γράφει χαρακτηριστικά ο συντάκης.
Στην ιστοσελίδα της εφημερίδας βρίσκεται, δε, σε εξέλιξη και ηλεκτρονική δημοσκόπηση, με το ερώτημα:
«Η Ελλάδα στην Προεδρία της ΕΕ - έχει αυτό νόημα;» και με δύο πιθανές απαντήσεις:
«Όχι! Η Ελλάδα πρέπει πρώτα να φροντίσει τα δικά της προβλήματα»
και «Ναι! Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο».
Μέχρι λίγο πριν τις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) η πρώτη επιλογή συγκέντρωνε 82% και η δεύτερη 18%, με 4.032 αναγνώστες να έχουν ψηφίσει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : defencenet.gr

Beep card - Ο εφιάλτης της απόλυτης παρακολούθησης!(optional smart card).

Ο εφιάλτης της απόλυτης παρακολούθησης ίσως είναι πιο κοντά από ότι θα φανταζόμασταν.. Και αυτο γίνεται πραγματικότητα μέσω των τραπεζικών καρτών που έχουμε όλοι στην κατοχή μας.. 
Η εταιρία ψηφιακών εφαρμογών BeepCard έχει κατασκευάσει και διαθέτει στην αγορά ένα ειδικό μικρόφωνο παρακολούθησης το οποίο διαθέτει μικρό υπολογιστή, αυτόνομη μνήμη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, και το οποίο ενσωματώνεται στις τραπεζικές κάρτες. 
Μέσω της τεχνολογίας RFID (Radio Frequency IDentification) ο κάτοχος του μικροφώνου παρακολούθησης μπορεί να ακούει όλες τις συζητήσεις μας, ενώ η μπαταρία του μικροφώνου μπορεί να επαναφορτισθεί όποτε βρίσκεται στην εμβέλεια του κατόχου της ενσωματωμένης μικροσκοπικής μικροφωνικής συσκευής.
Η τεχνολογίας αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) αποτελεί ουσιαστικά μία ασύρματη εφαρμογή δίχως άμεση επαφή που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων ώστε να μεταφέρει δεδομένα, με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση και παρακολούθηση συσκευών που έχουν ενσωματωθεί σε αντικείμενα.
Οι ενσωματωμένοι λήπτες ραδιοσυχνοτήτων (tags) περιέχουν επίσης ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες.
Δείτε την παρακάτω εικόνα:
beep-card.jpg
Η καινούργια τεχνολογία της εταιρίας BeepCard «ενσωματώνει» στιςτραπεζικές κάρτες μικρόφωνο, μπαταρία, μεγάφωνο, κεραία ασύρματης αναμετάδοσης RF με δυνατότητες επαναφόρτισης και επαναπρογραμματισμού, ειδικό κουμπί ελέγχου (button), δυνατότητα επεξαργασίας φωνής - ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου πραγματοποιείται καταγραφή των συνομιλιών και των ήχων ενώ μπορούν αυτόματα να ενεργοποιηθούν επιπρόσθετες λειτουργίες..
Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε (σ.σ. pentapostagma.gr και ποιός αρμόδιος μπορεί να δώσει σχετική πληροφόρηση;) εάν οι κάρτες που διαθέτουμε έχουν ενσωματωμένη ή όχι αντίστοιχη τεχνολογία; Έχουμε ήδη εισέλθει στην απόλυτη κοινωνία παρακολούθησης; Ο Μεγάλος Αδελφός ενεργοποιήθηκε ύπουλα και μας ελέγχει όλους;
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.kalyterotera.gr

Οι πολιτικές ατάκες του 2013Από το «ραντεβού στα γουναράδικα» του Διαμαντόπουλου μέχρι το «θα μας κλ…ετε, κάτσε κάτω» του Τζαμτζή

Με φαρμάκι, γραφικότητα, ειρωνεία αλλά και εκλάμψεις ευφυίας, οι έλληνες πολιτικοί κατέβηκαν ξανά στα μαρμαρένια αλώνια της αλληλοεξόντωση με φραστικά πυρά. Η εφημερίδα «ΘΕΜΑ» συγκέντρωσε μερικές από τις καλύτερες και τις παραθέτει:

Ναόμι Κλάιν: «Λυπάμαι που σας απογοήτευσα κύριε Τσίπρα αλλά δεν είμαι η Ναόμι Κάμπελ».

Γιώργος Παπανδρέου: «Κάντε δημοψήφισμα»
Δημοσιογράφος Bloomberg: «Θα μας τρελάνετε!»

Μιχάλης Λιάπης: «Έσφαλα θα πληρώσω. Είμαι συνταξιούχος»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Κυοφορείτε, κύριε Βενιζέλε;»
Ευάγγελος Βενιζέλος: «Βεβαίως, και το εύχομαι και σε εσάς»

Ραχήλ Μακρή: «Είστε προδότες. Θα σας κρεμάσουμε»
Δάνης Τζαμτζής: Θα μας κλ... τ'...Κάτσε κάτω»

Βασίλης Μουλόπουλος: «Γελωτοποιός και "βυζιτού" ο Τσατσόπουλος»

Χρήστος Χωμενίδης: Κόβω τον αριστερό μου ό... αν ο Τσίπρας ξέρει τις θέσεις της Ρόζας Λούξενμπουργκ»

Βαγγέλης Διαμαντόπουλος: «Ραντεβού στα γουναράδικα»

Πέτρος Τατσόπουλος: «Ο Γλέζος είναι σαν το γεράκο του Αστερίξ με τη θεογκόμενα»

Γιώργος Παπανδρέου: «Με την κιθάρα ήλπιζα να προσελκύσω το αντίθετο φύλο»

Ευάγγελος Βενιζέλος: «Κύριε Τσίπρα, στο Τέξας βάλατε στόχο ένα τρύπιο δολάριο»
Αλέξης Τσίπρας: «Στο Τέξας πήγα για να μάθω πως μονομαχούν στο Ελ Πάσο!»

Πάνος Καμμένος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική οργάνωση»

Ηλίας Κασιδιάρης: «Άντε βρε χοντρέ, τελείωνε»
Ευάγγελος Βενιζέλος: «Φασίστα!»

Στάθης Παναγόπουλος(ΣΥΡΙΖΑ) προς Άδωνι: «Είσαι καρνάβαλος, γελωτοποιός και ψυχοπαθής»

Άκης Τσοχατζόπουλος: «Είμαι η Ιφιγένεια που την πέταξαν στο Κολοσσαίο»

Τάκης Κουράκης: «Να πληρώσουν τη μισθοδοσία των ιερέων όσοι δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι»

Μιχάλης Ταμήλος: «Παραμένω βλάχος 100%»

Άδωνις για Καμμένο: «Πρόεδρε, σου ξέφυγε λίγο η βαφή;»

Όλιβερ Στόουν: «Ο Τσίπρας είναι η ελπίδα όλου του κόσμου»

Γιάννης Μπουτάρης: «Σε τέτοια μπου...χώρα ζούμε!»

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού δημοσίου εργαζόμενοι ζητούν να… ιδιωτικοποιηθούν


odie-idiotikopoiisi-570

Την βούλησή τους να περάσουν σε καθεστώς ιδιωτικής επιχείρησης εξέφρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού Δημοσίου, οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ).
Όπως δημοσιεύει η Καθημερινή, οι εργαζόμενοι απαίτησαν από την κυβέρνηση και το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. «Φτάνει έως εδώ - Επιτέλους αποκρατικοποιήστε μας» ήταν ένα βασικό σύνθημα που μετέφεραν χθες σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Πίσω από την πρωτοφανή σύμπνοια των εργαζομένων κρύβεται η αποκρουστική βεβαιότητα ότι ο ιππόδρομος θα βάλει «λουκέτο» αν δεν ιδιωτικοποιηθεί.
Στο πλευρό των εργαζομένων του ΟΔΙΕ συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στις ιπποδρομίες. Οι ιδιοκτήτες αλόγων (σύλλογος ιδιοκτητών δρομώνων ίππων), οι προπονητές (σύλλογος προπονητών δρομώνων ίππων), οι αναβάτες (σύλλογος αναβατών δρομώνων ίππων), οι πράκτορες του ΟΔΙΕ (Πανελλήνια Ενωση Πρακτόρων Ιπποδρομιακού Στοιχήματος) και τέλος οι εργαζόμενοι στον ιππόδρομο (Σύλλογος Εργατοϋπαλλήλων Προσωπικού ΟΔΙΕ). Σύμφωνα με τους ομιλητές, η αποκρατικοποίηση του ιπποδρόμου είναι η μόνη που βρίσκει σύμφωνες όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, όπως η κυβέρνηση, τα κόμματα, το ΤΑΙΠΕΔ, τη διοίκηση της επιχείρησης και τους εργαζομένους της. Επίσης στους ενδιαφερόμενους συγκαταλέγεται η μεγαλύτερη επιχείρηση του κλάδου στον κόσμο. Εντούτοις, όπως ανέφεραν, είναι βαλτωμένη περισσότερο από 12 μήνες, οπότε και ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος για την εκχώρηση της σχετικής άδειας. Μεταξύ όσων έχουν συμφωνήσει για την ιδιωτικοποίηση, είναι και τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες και ακόμη η Χρυσή Αυγή.
Φυσικά, πίσω από αυτή την πρωτοφανή σύμπνοια των εργαζομένων κρύβεται η αποκρουστική βεβαιότητα ότι ο ιππόδρομος θα βάλει «λουκέτο» αν δεν ιδιωτικοποιηθεί. Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ιπποδρομιακών φορέων, ο κίνδυνος αυτός είναι πλέον ορατός, αφού στις 25 Ιανουαρίου 2014 ολοκληρώνεται βάσει νόμου η μεταβατική περίοδος λειτουργίας του ΟΔΙΕ που είχε προβλεφθεί από την κυβέρνηση.
Εντούτοις ούτε η αποκρατικοποίηση έχει υλοποιηθεί και επομένως θα πρέπει να δοθεί παράταση στη λειτουργία του ΟΔΙΕ. Αυτό φέρεται να έχει συμφωνηθεί προφορικά, αλλά όσο πλησιάζει η 25η Ιανουαρίου, οι ανησυχίες αυξάνονται. Μεταξύ των διεκδικητών του ελληνικού ιπποδρόμου, εκτός της PMU είναι και η Intralot με τον Ιππόδρομο της Αργεντινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν θέσει δύο προαπαιτούμενα για να συμμετάσχουν στην αποκρατικοποίηση αυτή. Το πρώτο αφορά την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος για τους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες ίππων, και το δεύτερο, η αποκρατικοποίηση να γίνει με τον ελληνικό ιππόδρομο εν λειτουργία.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οι παράγοντες της αγοράς, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, ζητούν την τροποποίηση του νόμου του 2010 που χαρακτηρίζει επιτηδευματίες όσους διαθέτουν μικρό αριθμό (π.χ. έως τριών) αλόγων. Ο νόμος αυτός έδιωξε μια σειρά ερασιτεχνών ιδιοκτητών αλόγων κούρσας από τον ΟΔΙΕ, οι οποίοι, από περίπου 200 που ήταν πριν από την εφαρμογή του νόμου, μειώθηκαν σε περίπου 60 ένα χρόνο μετά. Αντίστοιχη πορεία είχαν και τα οικονομικά του ΟΔΙΕ, για τον οποίο ο κύκλος εργασιών από το 2009 μέχρι το 2012 υποχώρησε πάνω από 60%. Από 260 εκατ. ευρώ τζίρο που ήταν το 2009, πέρυσι υποχώρησε στα 84 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος αναμένεται στα 75 εκατ. ευρώ.
Αν η πρόβλεψη αυτή επαληθευτεί, τότε τα έσοδα θα υποχωρήσουν κατά 71% σε σχέση με το 2009. Η μείωση του κύκλου εργασιών εκτιμάται ότι θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αν η εταιρεία δεν είχε συμβληθεί με την PMU για να παρέχει υπηρεσίες στοιχηματισμού για τις γαλλικές ιπποδρομίες.
Φωτογραφία: Eurokinissi
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :  http://www.koolnews.gr

Τι συμβαίνει στην καρδιά όταν κάποιος παθαίνει έμφραγμα;

Σαν κεραυνός εν αιθρία... Έτσι ξέρουμε οι περισσότεροι ότι «χτυπά» το έμφραγμα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι συχνά αυτό δεν ισχύει. Πολλοί που έπαθαν έμφραγμα αναφέρουν πως ακόμη και μέρες πριν, παρουσίασαν κάποιο προειδοποιητικό σύμπτωμα! H καρδιά τους, δηλαδή, έστειλε προμηνύματα ώρες ή και μέρες πριν την εκδήλωση του εμφράγματος. Πρόκειται για «καμπανάκι» κινδύνου που κανείς δεν πρέπει να αγνοήσει, αν θέλει να προφυλάξει την καρδιά και τη ζωή του. Yπολογίζεται ότι ένας στους επτά εμφραγματίες παρουσιάζει κάποιο προειδοποιητικό σύμπτωμα ακόμη και επτά μέρες πριν από το έμφραγμα. Διαβάστε λοιπόν ποια είναι τα σήματα κινδύνου της καρδιάς και τι πρέπει να κάνετε μόλις τα αντιληφθείτε.


Mέρες πριν το έμφραγμα : τα σήματα κινδύνου
Συνήθως οι ασθενείς περιγράφουν ενδεχόμενα πρόδρομα ενοχλήματα, όπως:
•Πλάκωμα ή σφίξιμο στο στήθος.
•Ένα «χταπόδι» που τους σφίγγει στο στήθος.
•Πόνο που «χτυπάει» στο στήθος, στην πλάτη και συνδυάζεται με μούδιασμα στο αριστερό χέρι.
•Πόνο και στις δύο ωμοπλάτες, καθώς και στα δύο χέρια.
•Πόνο στο λαιμό και μούδιασμα στο κάτω σαγόνι.
•Πόνο στο στομάχι (ψηλά, εκεί που τελειώνει το κόκαλο του στέρνου).

Πότε παρουσιάζονται
• Πάντα κατά τη διάρκεια κόπωσης, την ώρα, για παράδειγμα, που κάποιος περπατάει βιαστικά ή ανεβαίνει μια σκάλα.
•Mετά από σχετικά μεγάλη προσπάθεια, π.χ. μετά από βαριές δουλειές στο σπίτι διάρκειας 1-2 ωρών ή μετά από πολύ γρήγορο περπάτημα διάρκειας 10 λεπτών, η περίπτωση χαρακτηρίζεται ήπια.
•Kατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας μικρότερης έντασης, π.χ. όταν ανεβαίνει κάποιος δύο ορόφους με τα πόδια ή περπατάει γρήγορα για 4΄, η περίπτωση χαρακτηρίζεται μέτριου βαθμού.
•Mε την ελάχιστη προσπάθεια, π.χ. όταν κάποιος περπατάει για μόλις 40 μέτρα, ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, βγαίνει στο κρύο περιβάλλον, μεταφέρει τα ψώνια του σουπερμάρκετ ή σκύβει για να στρώσει το κρεβάτι του, τότε η περίπτωση είναι βαριάς μορφής.
Πόσο διαρκούν
Tο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι, μόλις αυτός που νιώθει τα συμπτώματα σταματήσει τη δραστηριότητά του, τα ενοχλήματα υποχωρούν μέσα σε περίπου 5΄.
Tι συμβαίνει στην καρδιά
Tο πιθανότερο είναι ότι κάποιο αγγείο έχει σημαντική στένωση και δεν μπορεί να τροφοδοτήσει επαρκώς με αίμα την καρδιά την ώρα της προσπάθειας.
Tι να κάνετε
Πρέπει να επισκεφτείτε το συντομότερο δυνατό έναν καρδιολόγο, ο οποίος θα σας συστήσει:
•Kαρδιογράφημα.
•Bιοχημικό έλεγχο ρουτίνας (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, σάκχαρο κλπ.) και ειδικές εξετάσεις αίματος (τροπονίνη, CPK).
•Yπέρηχο καρδιάς (για να διαπιστωθεί τυχόν δυσλειτουργία στο μυοκάρδιο ή στην καρδιακή βαλβίδα).
•Tεστ κοπώσεως, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Γιατί δεν πρέπει να τα αγνοήσετε
Aς υποθέσουμε ότι κάποιος αγνοεί ένα σφίξιμο στο στήθος που παρουσιάζεται την ώρα που τρέχει να προλάβει το τρένο στο σταθμό. Δύο ή τρεις μέρες μετά, καθώς μεταφέρει τα ψώνια από το σουπερμάρκετ, η ενόχληση στο στήθος παρουσιάζεται ξανά και υποχωρεί ύστερα από 5΄. Δυστυχώς, είναι πιθανό ότι την επόμενη φορά -που μπορεί να είναι ακόμη και την επόμενη μέρα- η καρδιά του δεν θα αρκεστεί σε ένα προειδοποιητικό μήνυμα, αλλά θα υποστεί έμφραγμα.

Mην αγνοείτε τη δύσπνοια
H δύσπνοια που παρουσιάζεται την ώρα της προσπάθειας (π.χ. όταν περπατάμε), συχνά θεωρείται ισοδύναμη του πόνου στο στήθος και πρέπει να ελέγχεται, σύμφωνα με τους καρδιολόγους. Πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι η δύσπνοια αυτή διαφέρει από την αναπνευστική δυσφορία των καπνιστών κατά τη διάρκεια της κόπωσης. Aν και ο ειδικός είναι αυτός που θα κρίνει τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, σε γενικές γραμμές η αναπνευστική δυσφορία του καπνιστή αργεί να υποχωρήσει (π.χ. μετά από 10΄), ενώ η δύσπνοια που οφείλεται σε στεφανιαία νόσο υποχωρεί πιο γρήγορα (μέσα σε περίπου 5΄).

 Ωρες πριν το έμφραγμα : το σήμα κινδύνου
Πρόκειται για τον εξαιρετικά δυνατό πόνο στο στήθος που οι ασθενείς τον περιγράφουν σαν «κάψιμο στο στήθος» ή «μαχαιριά στην καρδιά». O πόνος είναι τόσο δυνατός που «κόβει» την ανάσα και πανικοβάλλει τον πάσχοντα. Παράλληλα, ο ασθενής νιώθει ότι τον λούζει κρύος ιδρώτας.

Πότε παρουσιάζεται
H ενόχληση αυτή μπορεί να παρουσιαστεί εν ώρα ηρεμίας, μετά από ένα πλούσιο γεύμα, μια μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, μια κατάσταση πολύ έντονου στρες ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν αποκλείεται, βέβαια, να παρουσιαστεί και κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας (π.χ. περπάτημα).

Πόσο διαρκεί
Aκόμη και αν ο οξύς πόνος υποχωρήσει γρήγορα, η εφίδρωση και η ταχύπνοια μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και για τα επόμενα 10΄. Eπίσης, ο ασθενής νιώθει για αρκετή ώρα ότι «χάνεται».

Tι συμβαίνει στην καρδιά
Tο πιθανότερο είναι ότι σε κάποιο αγγείο έχει δημιουργηθεί μια σχετικά μαλακή, αθηρωματική πλάκα που είναι έτοιμη να σπάσει, φράζοντας το αγγείο. Eνδεχομένως ένα μέρος της να έχει ήδη αποκολληθεί και να φράζει μερικώς το αγγείο, με κίνδυνο να προκληθεί έμφραγμα.

Tι να κάνετε
Πρέπει να πάτε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ακόμη και αν ο πόνος έχει υποχωρήσει. Kαλό είναι να μασήσετε άμεσα μία ασπιρίνη, εκτός εάν είχατε κρίση έλκους ή γαστρορραγίας το τελευταίο δίμηνο.

Γιατί δεν πρέπει να τα αγνοήσετε
H καρδιά σας κινδυνεύει άμεσα για τις επόμενες 2-3 ώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάπως έτσι φθάνουν πολλοί εμφραγματίες στο νοσοκομείο, οι οποίοι κατά τη λήψη του ιστορικού τους λένε χαρακτηριστικά: «Πόνεσα πάρα πολύ για μια στιγμή, αλλά μετά συνήλθα. Mετά από τρεις ώρες, όμως, με ξανάπιασε ο πόνος και ήρθα στο νοσοκομείο».

Απαντάμε στις απορίες σας

Πόσο συχνά «προειδοποιεί» η καρδιά;
Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Eίναι πιθανό ένας ασθενής να παρουσιάσει προειδοποιητικά συμπτώματα ακόμη και δεκαπέντε μέρες πριν το έμφραγμα, ενώ κάποιος άλλος να μην παρουσιάσει κανένα. Eκτιμάται ότι το 20% των ασθενών που παρουσιάζουν έμφραγμα είχαν κάποιο προειδοποιητικό σύμπτωμα τις προηγούμενες μέρες.

Tα προειδοποιητικά συμπτώματα που αναφέρθηκαν αφορούν εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες;
Nαι, αν και οι γυναίκες πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, κυρίως όταν μπαίνουν στην εμμηνόπαυση. O λόγος είναι ότι τα ενοχλήματα των γυναικών συνήθως είναι άτυπα. Ένας άνδρας π.χ. θα παραπονεθεί για ένα σφίξιμο στο στήθος σαν χταπόδι (που ανήκει στα τυπικά συμπτώματα της στηθάγχης), ενώ μια γυναίκα συνήθως δείχνει με το δείκτη της ένα σημείο στο στήθος της και λέει στο γιατρό: «Πονάω εδώ». Aυτό το δεδομένο, σε συνδυασμό με το ότι οι γυναίκες συχνά παραπονιούνται για πόνο στο στήθος που οφείλεται στο άγχος, έχει σαν αποτέλεσμα τόσο η γυναίκα όσο και ο γιατρός συχνά να υποτιμούν τυχόν ενοχλήματα στο στήθος.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να παρουσιάσουν έμφραγμα;
Oι καπνιστές, όσοι έχουν περιττά κιλά συσσωρευμένα στην κοιλιά, όσοι έχουν αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια ή/και σάκχαρο, καθώς και οι υπερτασικοί. Eάν παρουσιάζετε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, δεν πρέπει να αγνοήσετε οποιονδήποτε πόνο στο στήθος. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν έχετε ενοχλήματα, καλό είναι να επισκεφτείτε έναν καρδιολόγο, επειδή η στεφανιαία νόσος μπορεί να είναι σιωπηρή (χωρίς συμπτώματα) σε ποσοστό που ανέρχεται στο 30%.

Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε, αναπαριστά με τη βοήθεια της τεχνολογίας τι ακριβώς συμβαίνει στην καρδιά μας, όταν κάποιος πάθει έμφραγμα. Το βίντεο ξεκινάει με την καθημερινότητα μιας γυναίκας που παθαίνει έμφραγμα ενώ οδηγάει..

Στη συνέχεια και με τρισδιάστατη απεικόνιση μεταφερόμαστε μέσα στην καρδιά, όπου και παρακολουθούμε τη ροή του αίματος και πως εκείνο ξαφνικά σταματάει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.aniwthoi.net

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Θα έχει κακό τέλος ο Ερντογάν – Αν και για τον Ελληνισμό αποτελεί «στηριγμα»

Οταν στην Ουάσιγκτον χαρακτηρίζουν την κατάσταση σε μία χώρα «επικίνδυνη» και τον ηγέτη της «απρόβλεπτο και αναξιόπιστο», τότε το πρόβλημα (της χώρας) είναι πολύ σοβαρό. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των αναλύσεων της αμερικανικής διπλωματίας για την Τουρκία και τον πρωθυπουργό της. Οι χώρες, λοιπόν, που αποτελούν τη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου είναι λογικό να προβληματίζονται. Ιδιαίτερα η Κύπρος, όπου η Τουρκία διατηρεί παράνομα δυνάμεις κατοχής καταστρατηγώντας κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου, και η Ελλάδα, που απειλείται ακόμα και σήμερα, εν μέσω αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης που μαστίζει τη γειτονική χώρα.
Οταν μετά τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα, στις 16 του περασμένου Μαϊου, είχα προβλέψει ότι η στενή σχέση των δύο ηγετών έχει πλέον ημερομηνία λήξης, μερικοί ξερόλες αναλυτές (στην Ελλάδα και την Κύπρο) αντιμετώπισαν την τοποθέτησή μου με σκεπτικισμό και ειρωνεία. Αποδεχόμενοι τις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Ερντογάν, υποστήριξαν ότι ως απόρροια εκείνης της συνάντησης, η Αθήνα και η Λευκωσία ήταν οι χαμένες του διπλωματικού παιγνιδιού. Ακολούθησε και το «φιάσκο» της μη επίσκεψης του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιούνιο, και το γλυκό έδεσε γι’ αυτούς τους αναλυτές.
Σε μία συζήτηση που είχα με ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Έλληνα Πρωθυπουργού αμφισβήτησαν με τη σειρά τους τις πληροφορίες μου, λέγοντας πως ο Πρόεδρος Ομπάμα πίστευε ότι ο Ερντογάν ήταν ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος του στον μουσουλμανικό κόσμο.
Και όμως. Όποιος έβλεπε τον Τούρκο πρωθυπουργό και τον Αμερικανό Πρόεδρο κάτω από τις ομπρέλες, εκείνο το πολύ ζεστό βροχερό μεσημέρι στους κήπους του Λευκού Οίκου, δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι η Αγκυρα και η Ουάσιγκτον επέλεγαν διαφορετικούς δρόμους. Ο Ερντογάν, που ήδη έβλεπε φαντάσματα να τον …καταδιώκουν, και ο Μπάρακ Ομπάμα που ήταν αποφασισμένος να κλείσει το κεφάλαιο των πολέμων για την Αμερική, ξανασυναντήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη και συζήτησαν όρθιοι για 2-3 λεπτά, όσο για να βγει μία φωτογραφία που θα χρησιμοποιούσαν οι προσωπικοί προπαγανδιστές του ισλαμιστή ηγέτη στην Τουρκία. Στο μεταξύ, και χωρίς να έχουν σχέση τα τρία περιστατικά, ο κ. Ομπάμα κάλεσε τον Αύγουστο τον κ. Σαμαρά και ο αντιπρόεδρος Τζόζεφ Μπάιντεν τον Σεπτέμβρη τον πρόεδρο της Κύπρου, στο Λευκό Οίκο. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην Πλατεία Ταξίμ και η σκληρή στάση του υπουργού Εξωτερικών Τζον Κέρι, σε συνεννόηση με τον κ. Ομπάμα, που υποστήριξε ανοικτά το δικαίωμα των Τούρκων πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα.
Οι Αμερικανοί γνώριζαν από πολύ παλιά ότι ο κ. Ερντογάν ήταν ένας «απρόβλεπτος και αναξιόπιστος» ηγέτης και δεν περίμεναν την απαράδεκτη στάση του έναντι του Ισραήλ για να το διαπιστώσουν. Τους πρόδωσε στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, αν και του είχαν ετοιμάσει ειδικό πακέτο με δισεκατομμύρια δολάρια στο οποίο συμπερλαμβανόταν και η Κύπρος με τη μορφή του φιλοτουρκικού σχεδίου Ανάν. Ένα χρόνο μετά, είχαν λάβει και τα μηνύματα από τον πρέσβη τους στην Άγκυρα Έρικ Έντελμαν, ο οποίος είχε «αδιάψευστη πληροφόρηση» ότι η οικογένεια του πρωθυπουργού της Τουρκίας βρισκόταν στο επίκεντρο της διαφθοράς. Στα τηλεγραφήματά του, που έχω διαβάσει ο ίδιος, ενημέρωσε τον τότε υπουργό των Εξωτερικών των ΗΠΑ και για τους παχυλούς λογαριασμούς της οικογένειας στην Ελβετία, όπως και για τις ύποπτες σχέσεις του με συγκεκριμένους Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι πλήρωναν τα δίδακτρα και τα υπόλοιπα έξοδα των παιδιών του Ερντογάν στην Αμερική.
Τα τηλεγραφήματα βρίθουν με τις λεπτομέρειες των παρανομιών του πρωθυπουργού της Τουρκίας και του στενού πυρήνα των συνεργατών του. Παρά το γεγονός ότι η διαφθορά στην Ελλάδα άγγιζε όλους τους παράγοντες του πολιτικού κόσμου και του κράτους, μπροστά στον Ερντογάν οι δικοί μας είναι …μαθητούδια.
Γιατί, λοιπόν, ενώ γνώριζαν οι Αμερικανοί, ανέχθηκαν τόσα χρόνια τον Ερντογάν και την ψυχοπαθητική συμπεριφορά του, που ένοιωθε στο πετσί του και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, όποτε έρχονταν προς συζήτηση τα θέματα της Χαμάς και του Ισραήλ; Όσοι παρακολουθούμε τον κ. Ομπάμα από κοντά, γνωρίζουμε πως «σπεύδει βραδέως»… Είναι δυστυχώς ένας αναποφάσιστος άνθρωπος, που λαμβάνει αποφάσεις όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τώρα αντιλαμβάνεται όσα του κατήγγειλαν κατά καιρούς όχι μόνο οι Ισραηλινοί, αλλά και άλλοι γνήσιοι σύμμαχοί του, όπως οι στρατιωτικοί της Αιγύπτου. Η ανοχή που επέδειξε έναντι του προκλητικού και ασεβούς Ερντογάν έφτασε στα όρια του απαράδεκτου. Και αυτό εννοούσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον «εξάψαλμο» που επεφύλαξε στον κ. Ομπάμα, όταν ο τελευταίος του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει για τη συμφωνία με το Ιράν. Ηταν ένα μαρτυρικό μισάωρο για τον Αμερικανό ηγέτη και η λέξη Ερντογάν ακούστηκε αρκετές φορές.
Στα αμερικανικά τηλεγραφήματα περιλαμβάνεται και το ψυχογράφημα του κ. Ερντογάν, που ετοίμασαν από κοινού Αμερικανοί διπλωμάτες με αναλυτές των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Μέσα σ’ αυτό –και δεν επιδέχεται καμίας διάψευσης η πληροφορία- γίνεται ακριβής αναφορά για τα ψυχολογικά (και όχι μόνο) προβλήματα του Τούρκου πρωθυπουργού. Δεν είναι ότι δεν συγκρατεί τα νεύρα του. Είναι ότι τα νεύρα του καθοδηγούν τη γλώσσα του, γι’ αυτό και οι συχνές εκρήξεις εναντίον πραγματικών και φανταστικών αντιπάλων…
Επιστρέφοντας από το Πακιστάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «όσοι εμπλέκονται σε δωροδοκίες θα λογοδοτήσουν στους πολίτες και στον νόμο». Οποία ειρωνεία… Ολοι αυτοί στους οποίους αναφέρεται είναι η ίδια του η οικογένεια, οι στενοί του συνεργάτες και οι φίλοι του. Ο κόσμος της διαφθοράς κινείται αποκλειστικά γύρω από τον ισλαμιστή ηγέτη, και ο αρχηγός του κυκλώματος είναι ο ίδιος. Πρόκειται για καταστάσεις που συναντά κανείς στις δικτατορίες και στα απολυταρχικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και της Ασίας. Ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά, ο τρόπος με τον οποίο διάβρωσε με φανατικούς ισλαμιστές τον κρατικό μηχανισμό, θυμίζει τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. Αυτός είναι ο πραγματικός Ερντογάν, και όχι αυτός που μας παρουσίασαν οι εγχώριοι αναλυτές, οι οποίοι για χρόνια τον αντιμετώπιζαν με δέος, ενώ τώρα σπεύδουν πρώτοι να προλάβουν να τον αποδομήσουν.
Παρά το γεγονός ότι τάισε μέχρι σκασμού τον σκληρό πυρήνα του κόμματός του και το φανατικό ισλάμ, το τέλος του Ερντογάν θα είναι άσχημο. Ο κυριότερος αντίπαλος του δεν είναι η κεμαλική αντιπολίτευση, που ήταν βουτηγμένη και αυτή στη διαφθορά όταν κυβερνούσε, αλλά ο ευεργέτης του κ. Ερντογάν, ο σκληροτράχηλος ιμάμης Γκιουλέν, ο άνθρωπος που τον ανέβασε και τον διατήρησε στην εξουσία. Η πτώση του Ερντογάν, όποτε και αν γίνει, θα κάνει πάταγο και οι αντίπαλοί του θα τον στείλουν ξανά στη φυλακή, αν δεν εγκαταλείψει έγκαιρα την Τουρκία. Θα σημάνει, όμως, και την έναρξη μεγάλων αλλαγών που θα αφορούν και εμάς, καθώς ο Γκιουλέν –εάν είναι ο νικητής της σύγκρουσης- θα προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ, και θα παρουσιάσει εντελώς αδιάλλακτες θέσεις στο Κυπριακό, στο Αιγαίο και στο Κουρδικό.
Βεβαίως, ο κ. Ερντογάν δεν είχε διαφορετικές θέσεις στα θέματα που ενδιαφέρουν την Αθήνα και τη Λευκωσία. Ομως, αποδείχθηκε ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας και της Κύπρου με την απόφασή του να αναδείξει το Ισραήλ στον ύψιστο εχθρό του. Το μίσος του για το Εβραϊκό Κράτος γέννησε μία μεγάλη συμμαχία στην Ουάσιγκτον, και κάθε μέρα που περνά αλλάζουν δραματικά τα πράγματα για τα συμφέροντα του Ελληνισμού… Γι’ αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να παραμείνει στην εξουσία…
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.aixmi.gr

Οι υποψήφιοι για το «Χρυσό Παπούτσι»

Δεκάδες ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη λίστα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ στην Ευρώπη.

Επικρατέστεροι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τους Ντιέγκο Κόστα της Ατλέτικο και τον Λουίς Σουάρες της Λίβερπουλ.

Η πρώτη δεκάδα

Θέση - Όνομα - Ομάδα Πρωτάθλημα - Γκολ Συντελεστής -Πόντοι

1) Ντιέγκο Κόστα Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 19 2 38
2) Λουίς Σουάρες Λίβερπουλ 19 Αγγλία 19 2 38
3) Κριστιάνο Ρονάλντο Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 18 2 36
4) Τζουζέπε Ρόσι Φιορεντίνα Ιταλία 14 2 28
5) Ν. Βάλσκις Σουντούβα Λιθουανία 27 1 27
6) Φ. Μοντέρο Σπόρτινγκ Πορτογαλία 13 2 26
7) Σέρχιο Αγουέρο Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 13 2 26
8) Α. Φίνμπογκασον Χέρενφεν Ολλανδία 17 1,5 25,5
9) Τσάκσον Μαρτίνεθ Πόρτο Πορτογαλία 12 2 24
10) Β. Βοσκομποϊνίκοφ Νόμε Εσθονία 23 1 23

23) Κώστας Μήτρογλου Ολυμπιακός Ελλάδας 14 1,5
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ :  http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Έκτακτη σύσκεψη για τα τζάκια – Πνίγει τις πόλεις η αιθαλομίχλη

Ενώ φούντωσαν τα σενάρια ότι θα μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τέτοια πιθανότητα δεν υπάρχει. Η έκτακτη σύσκεψη σήμερα φαίνεται ότι θα αναζητήσει άλλες λύσεις για την αιθαλομίχλη που πνίγει τις μεγάλες πολεις της χώρας

Στη σύσκεψη, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης.

Χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το σχέδιο δράσης του κρατικού μηχανισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλαβερές συνέπειες από την αιθαλομίχλη λόγω της αυξημένης χρήσης των τζακιών.

Προβλέπεται ότι εφόσον η ρύπανση ξεπεράσει τα 150 μικρογραμμάρια αιωρούμενων σωματιδίων ανά κυβικό μέτρο αέρα θα πρέπει να γίνονται συστάσεις προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και την σωματική άσκηση.

Προβλέπεται επίσης η διακοπή λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων στις περιοχές όπου έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα, η σύσταση για διακοπή χρήσης τζακιών, το κλείσιμο της κεντρικής θέρμανσης σε κτήρια του Δημοσίου εξαιρουμένων των νοσοκομείων, ο περιορισμός της βιομηχανίας και της βιοτεχνκής παραγωγής κατά 30% αλλά και η απαγόρευση της κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Επίσης, είναι σε ισχύ η απόφαση για δωρεάν παροχή ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες τις διπλάσιες μέρες από όσες εμφανιστεί το φαινόμενο της αιθαλομίχλης πάνω από τα όρια του συναγερμού.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.newsit.gr

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο Αι Βασίλης έρχεται …..


santa c

Είναι πάντα φορτωμένος με δώρα και πάντα συνεπής στο ραντεβού του. Πόση ανάγκη έχουν τα παιδιά από το μύθο του Αι Βασίλη και γιατί δεν πρέπει να τους τον γκρεμίζουμε ποτέ;
Κάθε χρόνο τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εκατομμύρια παιδιά όλων των φυλών και των εθνοτήτων, σε κάθε γωνιά της γης, περιμένουν ανυπόμονα τον ερχομό του Αι Βασίλη, του αγαπημένου ασπρομάλλη γέροντα που με το σακί του γεμάτο δώρα θα ταξιδέψει σε μια νύχτα ολόκληρο τον κόσμο, για να αφήσει κάτω από κάθε Χριστουγεννιάτικό δέντρο τα δώρα που του ζήτησαν με τα γράμματα ή τις ευχές τους.
Πάντα χαμογελαστός και καλοκάγαθος, πάνω στο ιπτάμενο έλκηθρο που το σέρνουν οκτώ ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι, αποτελεί σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών. Είναι ο father cristmas των Αγγλων, ο santa Claus των Αμερικανών, ο pere noel των Γάλλων, ο sinterklaas των Ολλανδών , ο weinachtmann των Γερμανών , ο babbo Natale των Ιταλών, ο Julemand των Σκανδιναβών, ο Joulupukki των Φινλανδών , είναι με άλλα λόγια ο Αι Βασίλης των Ελλήνων. Ζει εδώ και εκατοντάδες χρόνια στο Βόρειο Πόλο. Έχει σκάψει το τεράστιο εργαστήρι του στο βουνό Korvatunturi,που μοιάζει από μακριά με τεράστιο αυτί, για να ακούει έτσι τις επιθυμίες των παιδιών που φέρνει ο άνεμος από κάθε γωνιά της γης. Αναλαμβάνει να κάνει τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα, αγγίζοντας τις ψυχές του με το δικό του μαγικό τρόπο. Τελικά, τι πραγματικά σημαίνει ο Αγιος Βασίλης και πως τα καταφέρνει ακόμη και σήμερα να συναρπάζει τόσο πολύ τα παιδιά;
Ο καλύτερος άγιος του κόσμου!
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι φίλος και σύμμαχος των παιδιών . Κάθε επιθυμία τους που δεν έγινε πραγματικότητα μέσα στη χρονιά υπάρχει πάντα η ελπίδα να πραγματοποιηθεί από τον Άγιο Βασίλη, έστω και την τελευταία στιγμή. Συνήθως το παιδί σκέφτεται: «Δεν μου το αγόρασε η μαμά και ο μπαμπάς θα γράψω στον Άι Βασίλη, κι αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου το φέρει». Με αυτή τη λογική ο Άι Βασίλης γίνεται ένα πρόσωπο που τα αγαπάει, δεν τους χαλάει ποτέ χατίρι, τους δίνει προστασία, ασφάλεια και στήριξη.
Εάν σκεφτούμε μάλιστα ότι οτιδήποτε μυστηριώδες συναρπάζει τα μικρά παιδιά, τότε στα προσόντα του Άι Βασίλη έρχεται να προστεθεί και το συναρπαστικό μυστήριο της ύπαρξής του: «Που μένει;» «Γιατί δεν έρχεται και στη γιορτή μου;», «πως χωράει από το τζάκι αφού είναι τόσο χοντρός», «πως θα μπει στο σπίτι αφού δεν έχουμε τζάκι;» , «πως γίνεται να χωρούν όλα αυτά τα δώρα στο σακί του», «πως προλαβαίνει να μοιράσει όλα αυτά τα δώρα σε μια νύχτα;». Τέτοια ερωτήματα παίρνουν περίεργες διαστάσεις στο παιδικό μυαλό και δημιουργούν το έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους γονείς τους, κάτι που λειτουργεί θετικά στη δημιουργία του μύθου του Άι Βασίλη. Ένα άλλο στοιχείο που κάνει τον συγκεκριμένο άγιο συναρπαστικό είναι η έκπληξη σε συνδυασμό με την προσμονή. Πολύ πριν τη μεγάλη βραδιά, το παιδί αναρωτιέται: «Αραγε έλαβε ο 'Αι Βασίλης το γράμμα μου ;», «Θα μου φέρει το δώρο , φέτος;», «θα μπορέσει αν βρει αυτό που του ζήτησα;». Όλα αυτά τα ερωτήματα, που θα «απαντηθούν» την παραμονή της Πρωτοχρονιάς , κρατάνε το παιδί σε μια ευχάριστη και διασκεδαστική εγρήγορση. Και κάτι τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σημαντικό είναι η επιβράβευση.
Όλοι ξέρουμε ότι κατά την διάρκεια ολόκληρου σχεδόν του χρόνου και με την προτροπή της μαμάς και του μπαμπά το παιδί κάνει ότι μπορεί για να γίνει καλύτερο ώστε τελικά ο αγαπημένος του άγιος να του φέρει το παιχνίδι που τόσο επιθυμεί. Η γνωστή φράση « αν είσαι καλό παιδί, ο Αι Βασίλης θα σου φέρει αυτό που ζήτησες» μπορεί να μας φαίνεται συνηθισμένη, αλλά για εκείνο είναι το κίνητρο για μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, που έχει ως στόχο να καταφέρει τελικά να έχει την επιβράβευση.
Να του «γκρεμίσω» το όνειρο και πότε;
Από πολύ νωρίς στο παιδικό μυαλό γεννιούνται ερωτήματα σχετικά με αυτό το καλοσυνάτο πρόσωπο. Έτσι, αργά ή γρήγορα το πιτσιρίκι σας πολύ πιθανό να ζητήσει να μάθει πληροφορίες και εξηγήσεις που ίσως σας φέρουν σε δύσκολη θέση. «Που μένει;» ή «πως θυμάται όλα τα παιδιά;», «ένα κορίτσι είπε στο σχολείο ότι ο Άι Βασίλης δεν υπάρχει». Παράλληλα, την ίδια στιγμή που η δασκάλα επιμένει να τραγουδά «Αγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία», η τηλεόραση τον δείχνει να ξεκινά από την Φινλανδία και η γιαγιά βεβαιώνει ότι θα έρθει από την καμινάδα! Αν μάλιστα στο σπίτι δεν υπάρχει τζάκι, ενισχύεται η γενικότερη σύγχυση γύρω από την ύπαρξη και τις δραστηριότητες του αγαπημένου γέροντα, σκέτη Βαβυλωνία. Μην ξεχνάμε όμως ότι για τα παιδιά πάνω απ’ όλα είναι ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί το ρομαντισμό και την πίστη, ένα πρόσωπο που μοιράζει δώρα και ελπίδες.
Από την ηλικία των επτά ετών και πάνω πολλά παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως μάλλον ο κύριος πίσω από τη γενειάδα είναι ο μπαμπάς ή ο παππούς. Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους χαλάσουμε τη φαντασίωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η στάση και η συμπεριφορά μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη σκέψη και τη φαντασία τους. Τα παιδιά έχουν την ανάγκη έως κάποια συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση και ηλικία- που διαφέρει για κάθε παιδί- να πιστεύουν σε σύμβολα, μύθους ή τελετουργίες. Όλα αυτά τα στοιχεία εμπεριέχουν νοήματα, αρχές, συναισθηματικά και ψυχικά ερεθίσματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Στο βαθμό λοιπόν που ο Άγιος Βασίλης συμβολίζει την ελπίδα, την προσμονή, τη γενναιοδωρία, την ειρήνη, την αγάπη και τη ζεστασιά, την ισότητα απέναντι στο δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι, τότε ναι είναι καλό, για όσο το έχουν ανάγκη και τους είναι χρήσιμο, να πιστεύουν στην ύπαρξή του.
Τι συμβαίνει όμως όταν ένας καλοθελητής αποκαλύπτει την αλήθεια; Ή όταν η λογική του διακρίνει «κενά» που είναι αδύνατον να καλυφθούν; Μεγαλώνοντας, τα παιδιά αρχίζουν να έχουν κάποιες υποψίες όταν, για παράδειγμα, ο Αϊ Βασίλης που έρχεται στο σπίτι μοιάζει περιέργως με τον μπαμπά ή το θείο ή ακόμα κι όταν μεγαλύτερα παιδιά τα κοροϊδεύουν επειδή ακόμα πιστεύουν ότι υπάρχει. Αυτή η περίοδος της αμφιβολίας είναι συγκινητική και συνήθως συμπίπτει με την εποχή που πηγαίνουν για πρώτη φορά στο σχολείο. Και η ανακάλυψη ότι ο Αϊ-Βασίλης δεν υπάρχει τα γεμίζει με απορία και θλίψη. Η διαφοροποίηση της πραγματικότητας από το μύθο αναγγέλλει συχνά το τέλος μιας μαγικής περιόδου στην παιδική ηλικία, αυτή όπου μέσα από το όνειρο και την επιθυμία το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό.
Στο δειλό ερώτημα του παιδιού «αλήθεια, δεν υπάρχει ο Αϊ-Βασίλης;» είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μια απάντηση, και αυτή βέβαια δεν μπορεί να είναι ένα ξερό «όχι, δεν υπάρχει», διότι έτσι γκρεμίζουμε με σκληρό τρόπο τον φανταστικό του κόσμο, τον οποίον εμείς οι ίδιοι είχαμε χτίσει. Γενικά, δεν υπάρχει ένα γενικό «πρέπει» ή μια μυστική συνταγή επιτυχίας. Ανάλογα με την περίπτωση, ο γονιός θα χρειαστεί να καταφύγει σε διαφορετικές στρατηγικές χειρισμού της συγκεκριμένης ερώτησης. Πρέπει, λοιπόν, να είστε ψύχραιμοι και με τις απαντήσεις σας να μην πληγώσετε την ευαισθησία του και να μην προσβάλετε τη νοημοσύνη του. Επιπλέον, πρέπει να θυμάστε ότι λέγοντας την απόλυτη αλήθεια σ’ ένα παιδί προσχολικής ηλικίας, κινδυνεύετε να γίνετε κυνικοί και «κακοί» στα μάτια του. Διότι ναι μεν δεν του λέτε ψέματα, αλλά, από την άλλη πλευρά, ακρωτηριάζετε τη φαντασία και την ελπίδα του, και αυτό είναι πολύ σκληρό. Τα παιδιά θέλουν «τροφή» για τη φαντασία τους και επιπλέον είναι ικανά με τον δικό τους τρόπο να σας δείξουν πότε πραγματικά δεν «χρειάζεται» να πιστεύουν στον παχουλό Άγιο με τον τρόπο που πίστευαν έως τώρα.
Τελικά, ο Αϊ-Βασίλης υπάρχει;
Υπάρχει, όπως σίγουρα υπάρχουν η αγάπη, η γενναιοδωρία, η ευλάβεια, η γνώση, η ελπίδα, η προσμονή, η γαλήνη, η χαρά και η ζωή. Αλίμονο! Πόσο ζοφερός θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν υπήρχε ο Αϊ-Βασίλης. Δεν θα υπήρχε η αγνή πίστη των παιδιών, η φαντασία που κάνει υποφερτή την ύπαρξή μας. Το φως με το οποίο η παιδικότητα γεμίζει τον κόσμο θα έσβηνε. Κανένας δεν βλέπει τον Αϊ-Βασίλη, αλλά αυτό δεν είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει. Αλλωστε, τα πιο σπουδαία πράγματα στον κόσμο είναι εκείνα τα οποία ούτε οι μεγάλοι ούτε οι μικροί μπορούν να δουν.
Ο Αϊ-Βασίλης είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα και μια ευκαιρία να αφήσουμε τη φαντασία των παιδιών να δουλέψει προς όφελός τους: Να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον, με αγάπη, ειρήνη και με πολλά παιχνίδια! Ειδικά ο μύθος του Άγιου Βασίλη είναι απαραίτητος για έναν ακόμη λόγο: Λειτουργεί σαν μια καλή αρχή στο να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται θετικά, να ονειρεύονται, να προσδοκούν πράγματα, να προσπαθούν γι’ αυτά. Όπως και να έχει, είτε επιλέξετε να… εμφανίσετε τον Αϊ-Βασίλη και φέτος είτε όχι, μην ξεχνάτε το μήνυμα των Χριστουγέννων, που δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τα δώρα και τα πλουσιοπάροχα γεύματα.
Μπορείτε να «φιλοξενήσετε» το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι σας μαζεύοντας τρόφιμα και ρούχα που δεν χρειάζεστε πια για ένα ίδρυμα που βρίσκεται στην περιοχή σας. Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε στα παιδιά σας την ιστορία του μικρού Χριστού ή, αν δεν πιστεύετε σε κάποια συγκεκριμένη θρησκεία, να αφιερώσετε απλώς λίγο περισσότερο χρόνο στις διαπροσωπικές σας σχέσεις και ειδικά στους ανθρώπους που αγαπάτε. Τα Χριστούγεννα είναι μια ευλογημένη γιορτή, αφού δίνουν το μήνυμα της ευτυχίας, της ειρήνης και της αγάπης!
Ho! Ho! Ho!
- H αναμονή του ερχομού του Αϊ-Βασίλη βοηθά το παιδί να μπει στο πνεύμα των γιορτών και να ζήσει τη μαγεία των Χριστουγέννων.
Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει ότι αυτό που έχει σημασία είναι να τον αγαπάει ο Αϊ-Βασίλης και να τον θυμηθεί και όχι η αξία του δώρου που θα πάρει.
- Αν από συζήτηση που θα κάνετε μαζί του πριν από τις γιορτές καταλάβετε ότι ζητάει κάτι που η οικονομικής σας κατάσταση δεν επιτρέπει, εξηγήστε του ότι ο Αϊ-Βασίλης μπορεί να κουραστεί από το βάρος του παιχνιδιού που ζήτησε ή ότι δεν έχει τόσα χρήματα ώστε να αγοράσει και για τα υπόλοιπα παιδιά και ότι είναι κρίμα κάποια να μην πάρουν δώρο. Προσανατολίστε τη σκέψη του σε κάτι που θα μπορέσετε να προσφέρετε πιο άνετα.
- Αν το παιδί σας ζητήσει να γράψει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη μην το αποτρέψετε. Πάρτε καθαρό χαρτί κι ένα φάκελο, πείτε του να γράψει αυτό που θέλει, ενδεχομένως να στείλει και μια ζωγραφιά στον αγαπημένο του Αγιο. Βοηθήστε το να γράψει τη διεύθυνση στο φάκελο και πηγαίνετε μαζί να το ταχυδρομήσετε. Με όλη αυτή τη διαδικασία , τα δώρα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία.
- Παροτρύνετε το παιδί να ζητάει από τον Αγιο Βασίλη δώρα όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για το αδερφάκι του ή για κάποιο φίλο του. Με αυτό τον τρόπο θα διδαχθεί το νόημα της αγάπης της προσφοράς και της φροντίδας .
- Αν ο μπαμπάς θέλει να ντυθεί Αγιος Βασίλης και να φέρει δώρα, τότε φροντίστε να το κάνει σωστά. Να βάλει τα κατάλληλα ρούχα, να στερεώσει καλά τον σκούφο και τα γένια, να αλλοιώσει τη φωνή του και γενικά να παίξει το ρόλο του όσο γίνεται πιο πειστικά. Εσείς σβήστε τα φώτα και αφήστε μόνο ένα κεράκι αναμμένο. Οργανώστε σωστά την είσοδο του «μπαμπά Αϊ-Βασίλη» στο σπίτι, γιατί είναι άκρως απογοητευτικό για ένα παιδί να ανακαλύψει τη φάρσα.
- Είναι ευκαιρία να μυήσετε το παιδί στην έννοια της προσφοράς. Προτείνετέ του, για παράδειγμα, να μαζέψει τα παιχνίδια με τα οποία δεν παίζει ή κάποια ρούχα του που δεν του κάνουν και πηγαίνετε μαζί του να τα προσφέρετε σε κάποια παιδάκια που τα έχουν ανάγκη εξηγώντας του τους λόγους για τους οποίους το κάνετε.

Τα ΝΑΙ και τα ΌΧΙ του καφέ!Ο καφές αποτελεί ένα από τα διασημότερα ροφήματα της καθημερινότητάς μας, και όπως κάθε διασημότητα περιστοιχίζεται από πολλές και τις περισσότερες φορές ανυπόστατες φήμες. Πόσα από αυτά που ακούγονται για τον καφέ αληθεύουν;

• Καφές με γάλα; Ποιος δεν έχει ακούσει τις φήμες ότι το γάλα που προσθέτουμε στον καφέ μπορεί να προκαλεί φούσκωμα, να μπλοκάρει το μεταβολισμό και πολλά άλλα … Ας αποσαφηνίσουμε λοιπόν την κατάσταση. Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν τέτοιου είδους θεωρίες. Εκεί που θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας είναι στη θερμιδική πρόσληψη. Η πραγματική θερμιδική αξία του καφέ είναι μηδαμινή, και αυξάνεται από τη ζάχαρη και το γάλα που θα προσθέσετε. Γι’ αυτό, εάν θέλετε να αυξήσετε την απόλαυση του καφέ σας προσθέτοντας γάλα, καλό είναι να επιλέξετε γάλα με μειωμένα λιπαρά.

• Καφές και άσκηση; Γνωρίζατε ότι η καφεΐνη μπορεί να χαρακτηριστεί ως «φυσικό εργογόνο»; Καλά ακούσατε! Η καφεΐνη φαίνεται να βελτιώνει την αθλητική απόδοση αυξάνοντας την αντοχή τόσο σε αερόβιες, όσο και σε αναερόβιες ασκήσεις. Η επίδραση αυτή φαίνεται να οφείλεται στην ήπια διεγερτική της ικανότητα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Να θυμάστε όμως, η δράση της καφεΐνης στην αθλητική απόδοση διαφέρει από άτομο σε άτομο. Δύο κούπες είναι αρκετές για να αποδώσουν τα ευεργετικά οφέλη της καφεΐνης στην αθλητική απόδοση, ενώ είναι σημαντικό να συζητήσετε με το διαιτολόγο σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εντάξετε τον καφέ στο πρόγραμμα προπόνησής σας.

• Καφές το βράδυ; Ο καφές, λόγω της καφεΐνης, προκαλεί ήπια αύξηση της δραστηριότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος, οπότε αν δουλεύετε νυχτερινή βάρδια ή είστε φοιτητής/μαθητής και πρέπει να βγάλετε όλη την ύλη μέσα σε ένα βράδυ, η καφεΐνη θα σας βοηθήσει βελτιώνοντας την πνευματική σας εγρήγορση. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων επιβεβαίωσε ότι η κατανάλωση καφέ φαίνεται να είναι ωφέλιμη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη εγρήγορση όπως για παράδειγμα σε εργασίες με νυχτερινές βάρδιες. Ωστόσο, κάθε άτομο έχει διαφορετική ανεκτικότητα στην καφεΐνη, οπότε άτομα με μεγαλύτερη ευαισθησία στη δράση της μπορούν είτε να προσαρμόσουν τη δόση της καφεΐνης που προσλαμβάνουν μέσα στην ημέρα, είτε να απολαύσουν τον καφέ τους στην ντεκαφεϊνέ του μορφή.

• Καφές για μνήμη και διάθεση; Άλλο ένα πρωινό ξύπνημα και απορείτε πώς θα αντεπεξέλθετε στο βεβαρυμμένο πρόγραμμα της ημέρας; Τονώστε τον οργανισμό σας με ένα φλιτζάνι ελληνικό ή στιγμιαίο καφέ, ζεστό ή frappé! Ο καφές, λόγω της καφεΐνης ασκεί ήπια διεγερτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα οδηγώντας μας σε σωματική και πνευματική τόνωση και αίσθηση ευεξίας. Νεότερα δεδομένα μάλιστα, δείχνουν πως μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και την αντίληψη μας. Η καφεΐνη επιδρά στο χρόνο αντίδρασης και στην επεξεργασία οπτικών πληροφοριών ενώ υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι επιδρά θετικά και στη μνήμη. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.nutrimed.gr

Μόνο ξύλο δεν παίζουν στο ΠΑΣΟΚ - Βενιζελικοί κατά Παπανδρεϊκών - ''Τελειώστε με τη ΝΔ - Μας σφάζουν σαν πρόβατα οι ακροδεξιοί σύμβουλοι του Σαμαρά!''

Ο Βενιζέλος κατηγόρησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για εκφασισμό και εκτσογλανισμό της κοινωνίας!
- ''Βενιζελικοί'' καταγγέλλουν τον απόντα Γ. Παπανδρέου για την οικονομική διαχείριση του ΠΑΣΟΚ
- Μόνο ξύλο δεν έπαιξε ο Χρυσοχοϊδης που αποχώρησε έξαλλος από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
- Βουλευτές ζητούν να τελειώσει η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ καταγγέλοντας ως ακροδεξιούς συμβούλους του Σαμαρά
- Προειδοποίηση για συντριβή στις ευρωεκλογές και απορρόφηση από τη Ν.Δ!
''Έτοιμοι να παίξουν ξύλο'' είναι η περιγραφή που γίνεται για την συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
Τα στελέχη είναι χωρισμένα σε Βενιζελικούς και Παπανδρεϊκούς και οι μαχαιριές δίνουν και παίρνουν.

Φασίστες και τσογλάνια

Τον τόνο για όσα διαδραματίζονται έδωσε πρώτος ο Ευ. Βενιζέλος που ούτε λίγο ούτε πολύ, στοχεύοντας τον Τσίπρα, έκανε λόγο για φασίστες και τσογλάνια.
Χαρακτηριστική ήταν η φράση του, όταν αναφερόμενος στην εξεταστική για τα υποβρύχια είπε:

''Εδώ μιλάμε για εκφασισμό και στοχεύουν στον εκτσογλανισμό της κοινωνίας, και να με συγχωρείτε για την φράση''.

Το σοβαρό επεισόδιο που έκανε τον Χρυσοχοίδη να αποχωρήσει έξαλλος

Μόνο στα χέρια δεν ήρθε ο Μ. Χρυσοχοίδης με τον προδρεύοντα της συνεδρίασης κύριο Δριβελέγκα, όταν ο τελευταίος τον κάλεσε να συντομεύει την ομιλία του.

Ο Μ.Χρυσοχοίδης ήταν στο βήμα και αφού τελείωσε με καταγγελίες την ομιλία του αποχώρησε σε έξαλλη κατάσταση.
Διαβάστε τι είπε:
Μ. Χρυσοχοϊδης: Η Ελλάδα ανήκει αμετάκλητα στην Ευρώπη, η μεταπολίτευση έκλεισε και είμαι περήφανος. Πληρώνουμε τα λάθη της κυριαρχίας μας και τα λαθη διαχείρισης της κρίσης. Χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ; Ναι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ της αλλαγής όχι ως συνοθυλευμα ηττημένων. Κεντρικό μέλημα η συνεννόηση.....( τον κάλεσε ο προεδρεύων να συντομευσει και εκνευρισμένος αποχώρησε λέγοντας "δεν είστε σώμα υπηρετειτε άλλους στόχους".
Βολές κατά Παπανδρέου για κακοδιαχείριση

Εντύπωση προκάλεσε ο N. Σαλαγιαννης, εκ των συνεργατών του Βενιζέλου, που ουσιαστικά έριξε στον Γ. Παπανδρέου το ανάθεμα για την μαύρη τρύπα στο ΠΑΣΟΚ.
Προσέξτε στην ομιλία του, που παραθέτουμε, τις σαφέστατες αιχμές κατά του Παπανδρέου.
N. Σαλαγιαννης: Σεμνή, διαφανής και έντιμη είναι πλέον η οικονομική διαχείριση του ΠΑΣΟΚ. Απο 2 εκατ. Ευρώ έξοδα το μήνα κατα μεσο ορο την τελευταία 10ετια, δηλαδή επι Γ. Παπανδρεου, τώρα βρισκόμαστε στα 110.000 ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν large στις προσλήψεις εργαζομένων. Απο 360 εργαζόμενους στο ΠΑΣΟΚ εργάζονται πλέον 98 άτομα. Φέτος απολύθηκαν 60.

Σε κανέναν δεν προκάλεσε έκπληξη η βροντερή απουσία του Γ. Παπανδρέου από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
Ο πρωην πρωθυπουργός δεν παραβρέθηκε στις εσωκομματικές διαδικασίες για να δείξει πως κρατάει αποστάσεις τόσο από τον Βενιζέλο όσο και από τους αμφισβητίες του, όπως τουλάχιστον διαρρέεται.
Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι πρόβατο για σφαγή από τους ακροδεξιούς συμβούλους του κ. Σαμαρά

«Το αφήγημα δεν βγαίνει και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να πάει στα βράχια αν δεν αλλάξουμε πορεία». Αυτό τόνισε ο βουλευτής του κινήματος Θάνος Μωραΐτης, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΠΕ, ενώ για μια ακόμη φορά τόνισε ότι «ο κυβερνητικός συμβιβασμός έχει ημερομηνία λήξης».

Ο κ. Μωραΐτης σημείωσε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει μαζί με την χώρα: «Η χώρα πρέπει να ανεβαίνει πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις. Και θα κάνουμε τα πάντα για να ανέβει. Για να προσφέρουμε όμως στην χώρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ισχυρό. Δεν μπορεί να δεχτούμε το ρόλο του πρόθυμου μικρού εταίρου που μας επιφυλάσσει το σύστημα».

Υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε αναφερόμενος στα σενάρια περί «ανταρτών υπουργών του 2009»: «Δεν μπορεί κάθε φορά που προσπαθούμε να θέσουμε κόκκινες γραμμές να ξημερώνουμε με διαφόρους προθύμους να διακινούν θεωρίες συνομωσίας. Να τελειώσει το καλαμπούρι περί ανταρτών που δήθεν θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση ή την παράταξη. Να διασυρόμαστε ως πιθανοί αποστάτες επειδή λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι πρόβατο για σφαγή από τους ακροδεξιούς συμβούλους του κ. Σαμαρά και τις διάφορες τρόικες εσωτερικού. Θα εξασφαλίζουμε την σταθερότητα της χώρας αλλά θα κρατήσουμε ζωντανή την παράταξη υπηρετώντας τη χώρα πρώτα με τις ιδέες μας».

Αμέσως μετά ο Γ. Πεταλωτης δήλωσε: Χάσαμε το μέτρο. Χειροκροτάμε τον Σαμαρά. Βαρύ φορτίο να στηρίζουμε τη δημοκρατική παράταξη.

''Είσαι συνεργάτης του Παπακωνσταντίνου!''

Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο Φ. Σαχινίδης, που προειδοποίησε για κίνδυνο κατάρρευσης και απορρόφηση του ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ.
''Το ΠΑΣΟΚ πέθανε; όχι είναι ζωντανό. Κάναμε σωστές επιλογές αλλα δεν μπορούμε να τις κεφαλοποιησουμε. Ενόψει ευρωεκλογών το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια προβλήματα και πρέπει να είναι προσεκτικό στη στρατηγική του. Μάχη ανασύνταξης και άμεση παρουσια με το όνομα του και τα σύμβολα του στις ευρωεκλογές Δεν ντρεπόμαστε που ειμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν κρυβόμαστε. Αν καταρρευσουμε στις ευρωεκλογές την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει προσωπικος ρόλος για κανέναν και θα γίνουμε παρακολουθημα της ΝΔ''.

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ομιλία του ο Φ. Σαχινίδης όταν δέχτηκε επίθεση από τον Γ. Ζαφειρόπουλο, συνεργάτη του Βενιζέλου, που του φώναξε:
''Είσαι υπάλληλος του Παπακωνσταντίνου!''

Χωρίς επί της ουσίας να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία επί της εισήγησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΠΕ.

Ο προεδρέυων πάντως της συνεδρίασης ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες της ΚΠΕ με την έγκριση με “μεγάλη πλειοψηφία” της εισήγησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Να σημειωθεί ότι στο παρσκήνιο εκπρόσωποι των "διαφωνούντων” πρότειναν να υπάρξει ανακοίνωσηξ περί έγκρισης “κατά πλειοψηφία”. Ωστόσο η πλευρά Βενιζέλου δε συμφώνησε και τελικά οι δυο πτέρυγες συμφώνησαν στην ανακοίνωη που έκανε ο προεδρεύων της συνεδρίασης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.newsit.gr

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

ΕΦΕΤ: Αυτές είναι οι εταιρείες που "έφαγαν" πρόστιμα γιατί πουλούσαν κρέας με DNA αλόγου

Το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που μας τάιζαν εταιρίες, δεν τελειώνει εδώ.
 Ο ΕΦΕΤ, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τις εταιρίες στις οποίες επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα για το διατροφικό σκάνδαλο.
Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα 23 από τα παραπάνω πρόστιμα, που αντιστοιχούσαν σε ποσά ύψους 228.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία οι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ιδού οι εταιρίες και τα πρόστιμα όπως τα δίνει ο ΕΦΕΤ: 

1.Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. στη Θέρμη διότι διαπιστώθηκαν : – Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, κρέας αλόγου για την παρασκευή έτοιμων φαγητών.
2. Πρόστιμο € 8.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. στις Αχαρνές διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος “κεμπάπ κατεψυγμένο” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
3. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. στο Αιγάλεω διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος “καβουρμάς” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
4. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής τυροπιτών – πίτσας ΝΕΤΙΜ Α.ΜΕΧΜΕΤ στο δήμο Μαρωνειας – Σαπων διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “σαλάμι βοδινό” και “λουκάνικο πέταλο” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
5. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ & ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε. – NOSTIMA στην Αλεξανδρούπολη διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα του προϊόντος “λουκάνικο χωριάτικο” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
6. Πρόστιμο € 10.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Ορεστιάδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος “σουτζουκάκι” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
– Διακίνηση δεσμευμένων τροφίμων κατά παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα.
7. Πρόστιμο € 14.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T& T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος “σουτζουκάκι” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
8. Πρόστιμο € 5.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης Αλεξανδρούπολης Α.ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο” και “μπιφτέκι” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
9. Πρόστιμο € 8.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο” και “μπιφτέκι” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
10. Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. – ΑΛΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος “σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
11. Πρόστιμο € 6.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγμα του προϊόντος “σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
12. Πρόστιμο € 15.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “μπιφτέκι”, “σουτζουκάκι” και “κοτομπουκίτσες” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
13. Πρόστιμο € 25.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “μπιφτέκι”, “σουτζουκάκι” και “κοτομπουκίτσες” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
– Παραπλάνηση του καταναλωτή.
14. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. στο Κορωπί διότι διαπιστώθηκε:
– Δείγμα του προϊόντος “κεμπάπ τύπου αρμένικο” σστο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
15. Πρόστιμο € 17.000 στη βιομηχανία κρέατος – αλλαντικών ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε επανειλημμένα κρέας αλόγου για την παρασκευή προϊόντων.
16. Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση κατείχε και διέθεσε προϊόντα τα οποία βρέθηκαν θετικά στην παρουσία κρέατος αλόγου και ημιόνου.
17. Πρόστιμο € 15.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :
– Δυσχέρανση του ελέγχου.
– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε κρέας αλόγου για την παραγωγή τροφίμων.
18. Πρόστιμο € 10.000 στη βιομηχανία αλλαντικών ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην Κηφισιά διότι διαπιστώθηκε:
– Δείγμα του προϊόντος “μπιφτέκια έτοιμα ψημένα” το οποίο βρέθηκε θετικό σε DNA αλόγου. Στη συνέχεια, κλιμάκιο της υπηρεσίας προέβη σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική. Από την επιθεώρηση προέκυψε ότι, ενώ είχε αλλαχθεί η συνταγή του εν λόγω προϊόντος, δεν είχε αλλαχθεί η επισήμανσή του. Συνεπώς, το προϊόν ήταν μη κανονικό ως προς την επισήμανση. Στο προιόν “μπιφτεκι προψημένο” χρησιμοποιήθηκε μόνο βοδινό κρέας ενώ η ετικέτα ανέφερε και χοιρινό κρεας.
19. Πρόστιμο € 5.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος KRIVEK A.E. στη Χερσόνησο Ηρακλείου διότι διαπιστώθηκε :
– Δείγμα προϊόντος στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
20. Πρόστιμο € 10.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “παριζάκι μοσχάρι” και “λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
21. Πρόστιμο € 16.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας”, “παριζάκι από φρέσκο κρέας” και “πάριζα από φρέσκο χοιρινό κρέας” στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
22. Πρόστιμο € 36.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :
– Δείγματα των προϊόντων “παριζάκι από φρέσκο κρέας” και “πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας” στα οποία ανιχνεύτηκε φαινυλοβουταζόνη.
– Δείγμα του προϊόντος “παριζάκι με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας Fe Zn VITB2 VITB6″ το οποίο βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση γιατί η ονομασία πώλησης οδηγεί σε σύγχυση τον καταναλωτή ως προς τη φύση του προϊόντος.
– Δείγμα του προϊόντος “πάριζα” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
23. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκε:
– Δείγμα του προϊόντος “πάριζα βραστή” στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

Κυπριακός Τύπος: "Ο Μαύρος χρυσός στο 12"

Τα συμπεράσματα της Noble ότι στα κοιτάσματα Κύπρου και Ισραήλ υπάρχουν 3 δις. βαρέλια πετρελαίου εκ των οποίων τα 1,4 δις ανήκουν στην κυπριακή ΑΟΖ, η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας για τα επτά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας δανειολήπτης, βάσει της Οδηγίας και του Κώδικα Συμπεριφοράς για τον Χειρισμό Δανειοληπτών, το Κυπριακό και η σημερινή σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι από τα κύρια θέματα του σημερινού Τύπου. Προβάλλονται επίσης θέματα όπως το δράμα στο Δασάκι της Αχνας όταν 38χρονος απειλούσε να σκοτώσει την οικογένειά του και να αυτοκτονήσει, ότι η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωζώνη του ωριαίου κόστους εργασίας και η αναζήτηση για συμβιβαστικές λύσεις στο θέμα των επιδομάτων για 27 κλάδους εργαζομένων με το σύστημα βάρδιας.

Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο «Μικρότερο ψαλίδι στα επιδόματα!» γράφει ότι συμβιβαστικές λύσεις για να περισωθεί έστω και μέρος των επιδομάτων για 27 κλάδους εργαζομένων με το σύστημα βάρδιας, αναζητούνται και σήμερα, με στόχο να υπάρξει συμφωνία πριν από τη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Γράφει σε άλλο θέμα της ότι η Noble εκτιμά ότι στα κοιτάσματα Κύπρου και Ισραήλ υπάρχουν 3 δις. βαρέλια πετρελαίου εκ των οποίων τα 1,4 δις ανήκουν στην κυπριακή ΑΟΖ. Οι ποσότητες αυτές αξίζουν, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, 60 δις ευρώ. Προβάλλει αλλού τα επτά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας δανειολήπτης, βάσει της Οδηγίας και του Κώδικα Συμπεριφοράς για τον Χειρισμό Δανειοληπτών, που ετοίμασε χθες η Κεντρική Τράπεζα.

«Η Σημερινή» κάτω από τον τίτλο «Στέγη για όλους μέχρι και το 2018» γράφει ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον μέχρι το 2018, να δούμε οικογένειες στους δρόμους, λόγω εκποίησης της περιουσίας τους από τις τράπεζες. Ο Σύνδεσμος Τραπεζών ξεκαθάρισε προς τον Σύνδεσμο Δανειοληπτών πως οι εκποιήσεις δεν αποτελούν προτεραιότητα. Προβάλλει επίσης ότι επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για πετρέλαιο στο οικόπεδο 12. Γράφει αλλού ότι τη μορφή επικίνδυνων ακροβατισμών για την ελληνοκυπριακή πλευρά προσλαμβάνει η προσπάθεια έκδοσης κοινού ανακοινωθέντος που θα επιτρέψει την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «$65 δις. το μερίδιο της Κύπρου» και γράφει ότι τα λεπτομερή τρισδιάστατα σεισμογραφικά δεδομένα δείχνουν κοιτάσματα πετρελαίου που φθάνουν σχεδόν το 1,5 δις. βαρέλια στο τεμάχιο «12» της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Προβάλλει το δράμα που εκτυλίχθηκε χθες στο Δασάκι της Αχνας όταν 38χρονος απειλούσε να σκοτώσει την οικογένειά του και να αυτοκτονήσει. Μετά από οκτώ ώρες, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. «Ο Φ» αναφέρει επίσης ότι το Εφετείο θα κλητεύσει τον Δημήτρη Χριστόφια για να δώσει μαρτυρία για τον όλεθρο στο Μαρί.

Η «Χαραυγή» προβάλλει το κύριο θέμα του με τίτλο «Απάντηση στην τ/κ πρόταση» και γράφει ότι υπάρχει πρόταση από την τ/κ πλευρά και σε αυτήν την πρόταση τα Ηνωμένα Εθνη αναμένουν την απάντηση της ε/κ πλευράς προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Αλλού προβάλλει την επίσκεψη χθες στο νοσοκομείο Λάρνακας του ΓΓ του ΑΚΕΛ όπου ενημερώθηκε για την καθυστέρηση στην επέκταση του νοσηλευτηρίου. Γράφει επίσης ότι το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 7.6% και σύμφωνα με την Eurostat, ήταν η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα.

Η αγγλόφωνη «Cyprus Mail» κάτω από τον τίτλο «Το οικόπεδο 12 μπορεί να αποφέρει πετρελαϊκό τζάκποτ» γράφει ότι ο χρόνος θα δείξει αν η καταχρεωμένη Κύπρος θα έχει κτυπήσει τζάκποτ μετά την ανακοίνωση της Noble ότι ενδεχομένως να υπάρχουν 1.5 δις βαρέλια πετρελαίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Προβάλλει επίσης ότι περιοδικό για ομοφυλόφιλους στις ΗΠΑ ονόμασε τον Πάπα Φραγκίσκο ως τον Άνθρωπο του Χρόνου. Η “CM” γράφει σε άλλη στήλη ότι το κράτος αναζητεί άλλους τρόπους για να σταματήσει Ελληνοκύπριους να καταφεύγουν στη λεγόμενη επιτροπή στα κατεχόμενα για τις περιουσίες τους.
Πηγή :  cna.org.cy
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.onalert.gr

Τα μακρύτερα πόδια τα έχει Ρωσίδα! Θαυμάστε τα

Στη Ρωσία επέλεξαν ''Μις με τα Μακρύτερα Πόδια''.
Πρόκειται για την 18χρονηΑναστασία Στρασέφσκαγια, που είναι φοιτήτρια από την πόλη Κούιμπισεφ της περιοχής Νοβοσιμπίρσκ:

Το ανάστημα της Αναστασίας είναι 179 εκατοστά και το μήκος των ποδιών της είναι 106 εκατοστά!Η είδηση  δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα «Μις Ρωσία» και την μετέδωσε η ''Φωνή της Ρωσίας''.  Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 55 κοπέλες απ’ όλη τη Ρωσία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.onalert.gr/

#free_Greece: Ο Πολύδωρας διαγράφηκε σε 3 λεπτά, για τον Λιάπη χρειάστηκαν 3 ημέρες..

samaras-polydwrasΣτη ΝΔ, δεν ήξεραν αν ήταν ηθικό και νόμιμο να οδηγεί κάποιος ένα πολυτελές τζιπ με ψεύτικες πινακίδες, ανασφάλιστο και χωρίς δίπλωμα και τους πήρε 3 ολόκληρες ημέρες να το αντιληφθούν .. και μετά φυσικά τη λαϊκή κατακραυγή του περίφημου #free_liapis.

Όμως για τον κ. Πολύδωρα τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Όποιος δεν εκτελεί τα προστάγματα της Τρόικα, σε 3 λεπτά.. «εκτελείται».
Ο πρώην γαλάζιος πολιτικός κερδίζει επάξια το tweet: #free_Greece !

Τελικά, σήμερα στην Ελλάδα, παραβατική συμπεριφορά είναι η απειθαρχία στα χαράτσια και τα νομοθετήματα υπέρ της Τρόικα, τα υπόλοιπα.. υπό συζήτηση.
Και όσοι κακοί λένε, πως η σημερινή απειθαρχία του κ. Πολύδωρα ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό να «καθαρίσει» τον Βύρωνα, ως «αντάλλαγμα» γιατί  ο τελευταίος «θύμισε» στην κοινή γνώμη τους αξιοκρατικούς Μεσσήνιους διορισμούς του κ. Σαμαρά, στο μουσείο της Ακρόπολης και τη Βουλή, λένε ψέματα!
Γράφει ο Απόστολος Καλαματιανός
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : www.news4all.gr

Οι διαιτητές στο ντέρμπι των “αιωνίων”


Οι διαιτητές στο ντέρμπι των “αιωνίων”

Οι Αναστόπουλος, Σχινάς και Τανατζής θα είναι οι διαιτητές του ημιτελικού του Κυπέλλου (23/12) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Όπως προέκυψε στην κλήρωση των διαιτητών στα γραφεία της Ε.Ο.Κ. την αναμέτρηση στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα διευθύνουν οι Αναστόπουλος, Σχινάς και Τανατζής.
Η ημιτελική φάση θα κάνει τζάμπολ στο Αλεξάνδρειο με την εξίσου σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Άρη και στον Πανιώνιο, την οποία θα σφυρίξουν οι Χριστοδούλου, Γκόντας και Φούφης
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : http://www.4news.gr

Απειλεί με παραίτηση ο Στουρνάρας μετά το άδειασμα απ’ τον Σαμαρά!


Απειλεί με παραίτηση ο Στουρνάρας μετά το άδειασμα απ’ τον Σαμαρά!

Σε δραματική όξυνση βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι σχέσεις του Αντ. Σαμαρά με τον «τσάρο» Γ. Στουρνάρα, ο οποίος –κατά τα άλλα- είναι ο «αγαπημένος» υπουργός του και τον οποίο καλύπτει διαρκώς απ’ τις οξύτατες αντιδράσεις βουλευτών της Ν.Δ., οι οποίοι λένε ότι δεν τον αντέχουν και τον κατηγορούν ότι «θα καταντήσει ΠΑΣΟΚ τη Ν.Δ.»!
Αιτία της μεγάλης έντασης μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών, το άδειασμα που έκανε πριν λίγες ώρες ο Αντ. Σαμαράς στον Στουρνάρα, μετά τις ανεξέλεγκτες αντιδράσεις βουλευτών και της συμπολίτευσης για την φοροεπιδρομή του υπουργού του κατά των Ελλήνων πολιτών, με απαράδεκτες διατάξεις στο νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς!
Ο πρωθυπουργός διέρρευσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στις Βρυξέλλες, ότι οι απαράδεκτες αυτές διατάξεις ήρθαν στη Βουλή εν αγνοία του!
Αποκλειστικές πληροφορίες του newsbomb.gr αναφέρουν ότι μετά απ’ αυτό το μεγαλοπρεπές άδειασμά του ο Γιάννης Στουρνάρας απειλεί με παραίτηση και διαμήνυσε στον Αντ. Σαμαρά, ότι δεν αντέχει πλέον αυτό τον πόλεμο που δέχεται από γαλάζιους και πράσινους βουλευτές και μάλιστα να αδειάζεται τώρα και απ’ τον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορεί για μικροπολιτικά παιχνίδια για να διασφαλίσει την προσωπική του πολιτική επιβίωση!
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη αγωνιώδεις και εργώδεις διαβουλεύσεις προκειμένου να πειστεί ο Στουρνάρας και να μην επιμείνει την παραίτησή του!
Η κατάσταση είναι δραματική και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, διότι και ο Σαμαράς αντιλαμβάνεται πως μια τέτοια εξέλιξη απειλεί με κατάρρευση την ήδη παραπαίουσα κυβέρνησή του!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ : newsbomb.gr

 

Δείτε μας στο Facebook